Warsztaty z gramatyki j.hiszpańskiego z Concha Moreno


Una gramática (muy) formal y con (buenas) intenciones.
El paso de los niveles B a los niveles C: un reto alcanzable

Data: Od 9 do 29 maja 2022 roku.

Godziny kursu: 20 godzin.

Liczba uczestników: Kurs odbędzie się w przypadku zagwarantowania obecności minimum 20 studentów, a maksymalnie 50 studentów.

Opłata97 euro.

Odbiorcy

Skierowany do studentów języka hiszpańskiego. Nauczycieli j. hiszpańskiego jako obcego. A także menedżerów akademickich lub dyrektorów ośrodków akademickich. Dla osób z wyższym wykształceniem i językiem hiszpańskim na poziomie C1, którzy chcą pogłębić rozwój swoich umiejętności dydaktycznych.

Opis kursu

Z każdym dniem coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest udzielanie spójnych wyjaśnień gramatycznych podczas uczenia języka hiszpańskiego jako obcego. Od początkowych poziomów, aż do poziomów zaawansowanych. W pewnym momencie naszej pracy mieliśmy lub będziemy mieć do czynienia z wyzwaniem przekazywania naszym uczniom wyjaśnień dotyczących złożonych aspektów gramatycznych. Im wyższy poziom, a co za tym idzie, im większa biegłość językowa uczniów, tym trudniej jest odpowiedzieć na pytania zadawane na zajęciach na poziomach C1/C2.

Czasami wyjaśniamy i pytamy:

  • Czy struktury niosą znaczenia? A jeśli tak, czy przekazują je we wszystkich przypadkach?
  • Jaką rolę odgrywa kontekst i intencje rozmówców?
  • Czy istnieją jasne reguły dotyczące skomplikowanych faktów językowych?
  • Jak można praktykować te zasady?

Na tym kursie zajmiemy się w praktyczny i refleksyjny sposób dwoma zagadnieniami gramatycznymi, które na wyższych poziomach (C1/C2) zwykle wywołują wiele dyskusji w klasie, jeśli chodzi o oferowanie naszym uczniom jasnego i spójnego wyjaśnienia. W tym celu mamy obecność jednego z wielkich ekspertów w tej dziedzinie: Concha Moreno

Cele kursu 

  • Reflexionar y profundizar en 2 temas gramaticales: la expresión de la concesión: entre las estructuras y las intenciones y La causa y la finalidad: los dilemas entre el indicativo y el subjuntivo.
  • Repensar la práctica en la clase de gramática.
  • Facilitar herramientas y soluciones para practicar las estructuras gramaticales.

Moduł 1 La expresión de la concesión: entre las estructuras y las intenciones

Moduł 2 La causa y la finalidad: los dilemas entre el indicativo y el subjuntivo.

Kalendarz i harmonogramy kursów

Program składa się z 2 modułów.

Moduł 1: od 9 do 18 maja.

Moduł 2: od 19 do 29 maja.

Sesje wideokonferencji:

11 maja, godzina 16.00.

16 maja, godzina 16.00. 

19 maja, godzina 16.00.

26 maja, godzina 16.00.

Akredytacja

Studenci, którzy wezmą udział w tym kursie, otrzymają certyfikat ukończenia wystawiony przez Alcalingua, Uniwersytet Alcala. W tym celu muszą aktywnie uczestniczyć w warsztacie i zaliczyć zadania ewaluacyjne kursu.

Metodologia

Program kursu jest zaprojektowany tak, aby każdy moduł działał po kolei. Każdy moduł oferuje dwie sesje wideokonferencji i warsztaty (indywidualne i/lub grupowe) na platformie.

Concha Moreno, jako opiekunka obu modułów ustali harmonogram tych sesji wideokonferencyjnych. Na początku kursu poinformuje uczestników o dniu i godzinie każdej sesji.

Ponieważ jest to kurs na odległość więc nagramy wideokonferencje. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć to dostanie dostęp. W ten sposób każdy uczestnik jest zachęcany do ukończenia kursu we własnym tempie.

Ocena

Studenci muszą aktywnie uczestniczyć w działaniach komunikacyjnych, forach lub zadaniach i ocenach proponowanych podczas kursu.

Zapisy: https://edelsa.es/territorioele/cursogramatica_mayo.html