Webinarios de SGEL

Wydawnictwo SGEL rozpoczyna cykl webinariów dla nauczycieli j.hiszpańskiego. Ich propozycja dotyczy poprawie kompetencji cyfrowych nauczycieli j.hiszpańskiego w dobie pandemii. Przeciągający się lockdown wymusił na nauczycielach pracę online w szerszym zakresie niż można było sobie to wyobrazić. Toteż SGEL proponuje serię spotkań z ekspertami i praktyczne porady dotyczące codziennej pracy. Webinaria są darmowe, należy jednak zapisać się na nie wcześniej.

Tematyka trzech pierwszych skupia się na planowaniu i organizacji nauki, motywowaniu i integrowaniu uczniów oraz umiejętności wykorzystania materiałów dydaktycznych na platformie BLINKLEARNING.

Na razie mamy zapowiedź terminów trzech pierwszych webinariów.

Harmonogram

Środa 28.04.2021 o 17:00 ” Planificar y gestionar con éxito una tarea digital en el aula de ELE „.

Czwartek 20.05.2021 o 18:00 ” Consideraciones básicas pero fundamentales de la clase en línea „.

Czwartek 24.06.2021 o 17:00 ” BLINKLEARNING; su importancia como herramienta digital en la clase en línea „.

Szczegółowy program :

Webinaria stały się ostatnio najczęstszą formą kontaktu i szkoleń. Ale cykl Webinarios de SGEL oferuje więcej niż prezentację nowości wydawniczych. Proponuje polepszenie umiejętności cyfrowych nauczycieli j.hiszpańskiego i pomoc w ich codziennej pracy. Skorzystaj z nich. Informacje.