FAQ kursów wyjazdowych

Jak wygląda nauka języka obcego za granicą?

Kurs językowy za granicą to oferta nauki języka obcego, która znacznie różni się od tej oferowanej w szkołach językowych w Polsce. 

O ile zgłaszając się do szkoły językowej u nas możemy liczyć na kilka godzin nauki w tygodniu z rodakami i czasami dostęp do kursów online czy szkolnej biblioteki, to zagraniczne szkoły oferują innego rodzaju naukę, organizują nam cały pobyt i bliżej im do wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa edukacyjno-turystycznego niż samej szkoły językowej.

Różnice:

 • Kursy językowe są intensywne, minimum 3-4 godziny każdego dnia.
 • Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, rano lub po południu.
 • Grupy są międzynarodowe. Im lepsza szkoła tym większy mix narodowości. Najlepsze liczą ich ponad 60.
 • Szkoły dołączają bogaty program zajęć dodatkowych popołudniowych, wieczornych i weekendowych. Część jest bezpłatna w ramach opłaty za kurs, a część dodatkowo płatna, ale w umiarkowanych cenach.

Kursy językowe za granicą mimo, że są organizowane przez szkoły, akademie, uczelnie i ośrodki edukacyjne w różnych krajach, na różnych kontynentach i dotyczą różnych języków są planowane według podobnego schematu.
I chociaż mogą się znacznie różnić między sobą to warto zwrócić uwagę na następujące cechy.
• jednostka miary: godzina lub lekcja
Szkoły posługują się lekcją lub godziną mówiąc o najmniejszej jednostce kursu.
Ale nie ma wspólnej miary, każda szkoła, a nawet każdy kurs może mieć inną.
Najczęściej spotykamy się z lekcją lub godziną rozumianą jako 45 minut.
Nie jest to regułą i tak mamy lekcje :
• 50 minutowe
• 55 minutowe
• 60 minutowe
Dopiero ta informacja pozwoli nam się zorientować ile godzin trwa kurs, zazwyczaj podawany w ilości lekcji na tydzień i ile czasu spędzimy z nauczycielem w klasie.
• godziny trwania kursu
Najczęściej kurs odbywa się w godzinach przedpołudniowych. W zależności od wyboru intensywności nauki popołudniami są kontynuowane zajęcia edukacyjne lub program zajęć dodatkowych ujęty w programie kursu.
Są też kursy zaczynające się w południe, w godzinach popołudniowych lub wieczornych, toteż ich uczestnicy mają inny harmonogram dnia.
• 9-12 lub 9-13 w zależności od ilości godzin. Zazwyczaj jest on podzielony na bloki zajęć z krótkimi przerwami. Po zakończeniu tej części kursu uczestnicy mają czas na lunch i dłuższą przerwę.
• 13-16 lub 15-17 te godziny dotyczą kursów popołudniowych lub zajęć dodatkowych.
• czas trwania kursu
Ponieważ zajęcia trwają od poniedziałku do piątku to właśnie tydzień, rozumiany jako 5 dni lekcyjnych, jest jednostką rozliczeniową kursu.
W przypadku ogólnych kursów językowych, które są organizowane przez cały rok jest to często minimalna długość akceptowana przez szkołę.
Część szkół jednak zastrzega sobie dwa tygodnie jako minimalny czas kursu.
Zasadą jest rozpoczynanie zajęć w poniedziałek i kończenie w piątek.
Długość kursu to wielokrotność tygodni nauki.
Osoby początkujące zazwyczaj zaczynają kurs w wybrany poniedziałek miesiąca.
Nieco inaczej wygląda długość w przypadku kursów specjalistycznych. Mają one zamkniętą formułę, wymagany poziom zaawansowania uczestnika i z góry określony czas trwania, zazwyczaj kilkutygodniowy.

Warunkiem efektywnej nauki na kursie językowym podjęcie nauki w odpowiedniej grupy.
I ta kwalifikacja decyduje o naszym sukcesie. Toteż szkoły stosują kilkustopniową ocenę poziomu przyszłych kursantów jeszcze zanim zjawimy się w szkole. A gdy mimo testów okaże się, że trafiliśmy do złej grupy jest możliwość jej zmiany.
O właściwym doborze decydują dwa najważniejsze kryteria: poziom zaawansowania językowego uczestnika i jego wiek.

Od dobrych kilku lat Europa posługuje się klasyfikacją poziomów zaawansowania językowego przyjętą przez Rade Europy.
Korzysta ona z 6 stopniowej skali oznaczanej literami z cyframi, od A1 do C2.
Spotkamy się z tą klasyfikacją również na innych kontynentach, choć kraje anglojęzyczne nadal korzystają z opisowego nazewnictwa: od poziomy Beginner do poziomu Proficency.
Każdy kurs zaplanowany jest dla określonego poziomu zaawansowania językowego, a poziom ucznia sprawdza się jeszcze przed przyjęciem na kurs poprzez testy online i dodatkowo w pierwszym dniu.
Nie wszystkie szkoły oferują wszystkie poziomy zaawansowania wszystkich kursów.
W przypadku ogólnych kursów językowych są to zazwyczaj poziomy od A1 do C1, natomiast przy kursach specjalistycznych oczekuje się wyższego poziomu zaawansowania już w momencie rozpoczęcia nauki.

Jako, że najefektywniej uczymy się w grupie rówieśników, szkoły już w momencie planowania kursów określają wyraźnie przedziały wiekowe.
• Dzieci i nastolatkowie od 4 do 17 lat
Są szkoły specjalizujące się tylko w uczeniu dzieci, gdzie jako granicę przyjmuje się wiek 17 lat. Ich oferta obejmuje głównie kursy i obozy wakacyjne. Oferują również programy na ferie szkolne i inne przerwy w nauce szkolnej dzieci.
W ramach swoich kursów dzielą uczestników na grupy wiekowe, uwzględniając ich różnice rozwojowe. Ma to odbicie nie tylko w programach i materiałach dydaktycznych ale i zajęciach dodatkowych. Również miejsce zakwaterowania jest z góry określone.
Wiąże się też z zapewnieniem 24h opieki nad najmłodszymi uczestnikami.
Programy kursów językowych dla tej grupy to głównie język ogólny. Łączony jest on z licznymi programami sportowymi i przygotowującymi do certyfikatów językowych.
• Dorośli +16
Część szkół traktuje osoby 16 letnie jako dorosłych i dołącza ich do programów dla pełnoletnich uczestników. Ta grupa wiekowa obejmuje więc licealistów i studentów. Nie dotyczą ich restrykcje obejmujące dzieci i mają do dyspozycji więcej opcji zakwaterowania.
Programy kursów dla tej grupy to oprócz języka ogólnego specjalistyczne kursy egzaminacyjne, moduły sportowe i związane z hobby.
• Dorośli 30+
To grupa wiekowa młodych, pracujących osób, która nie ma żadnych ograniczeń w wyborze zakwaterowania. Kursy dla nich to wyższe poziomy kursów ogólnych, specjalistyczne kursy egzaminacyjne i zawodowe. Dużo jest też modułów obejmujących zajęcia sportowe.
• Dorośli 40+
Podobnie jak grupa 30+ korzysta z tych samych kursów i warunków, ale częściej wybiera opcje kursów rodzinnych, która pozwala na naukę języka razem z dziećmi.
• Seniorzy 50+
To dosyć szeroka grupa wiekowa, bez górnej granicy wieku. Programy dla seniorów są nastawione na konwersację, komunikację i wszystkie aspekty praktycznego korzystania z języka obcego. Zawierają zajęcia związane ze zwiedzaniem, turystyką, gotowaniem sztuką, literaturą i kinem. Wycieczkami po okolicy szkoły, bliższymi lub dalszymi w zależności od kraju, wyprawy do winnic, restauracji, opery czy ogrodów. Mają zazwyczaj bogatszy program zajęć dodatkowych a mniej tradycyjnej nauki w klasie.

Jakie są rodzaje kursów językowych za granicą?

Planując wyjazd na każdy kurs językowy poza wyborem kraju i miejscowości musimy wybrać rodzaj kursu, który spełni nasze oczekiwania i pozwoli na komfortową naukę.

Kursy językowe ze względu na ilość uczestników mogą być grupowe lub uczymy się sami z nauczycielem. 

W zależności od rodzaju zajęć dzielimy je na:

 • ogólne, czyli uczące komunikacji w potocznym języku, 
 • egzaminacyjne czyli przygotowujące do uzyskania certyfikatu poświadczającego nasz poziom zaawansowania,
 • specjalistyczne skupiające się na poznaniu specjalistycznego słownictwa w wybranej branży

Zamknięte – dla uczestników z jednego kraju czy jednej firmy.
Organizowane na zamówienie według szczegółowych oczekiwań zamawiającego. Ustala się ilość osób, termin rozpoczęcia, ilość godzin i harmonogram zajęć, szczegółowy program i inne niestandardowe warunki. Takie kursy niekoniecznie są droższe, a na pewno pozwalają na efektywniejszą naukę.
Otwarte – uczestnicy są z różnych krajów i dopisuje się ich do grupy na podstawie
wyniku testu badającego poziom zaawansowania online i rozmowy po przyjeździe a także wieku. Program kursy, materiały dydaktyczne, harmonogram, nauczyciel i liczebność grupy są z góry ustalone i nie ma możliwości zmiany. W przypadku nie stawienia się na lekcji nie ma możliwości jej odrabiania. Skutkuje to czasami procentowym zaznaczeniem frekwencji na certyfikacie ukończenia kursu.
Grupy obowiązuje harmonogram zajęć i przerw, zazwyczaj taki sam od poniedziałku do piątku.
Zajęcia mogą odbywać się przedpołudniem, w południe bądź po południu lub wieczorem. Bywają też kursy weekendowe.
Cena takie kursu jest ustalana jako cena jednego lub dwóch tygodni w zależności jaki jest minimalny okres uczestnictwa.
Ilość lekcji w tygodniu to od 10 do 30, gdzie jedna lekcja może mieć 40, 45, 50 bądź 55 minut.

• One-to-One, One-to-Two, One-to-Three
Zajęcia indywidualne, czasami dwu lub trzyosobowe rządzą się innymi prawami. Przede wszystkim to uczestnik decyduje o terminach i częstotliwości zajęć, ustala ze szkołą program, który można modyfikować w trakcie kursu, częściowe cele kursu, a także może odwoływać i przekładać zajęcia bez konsekwencji finansowych.
Cena kursu One-to-One zazwyczaj określana jest jako stawka godzinowa, ostateczna opłata zależy od ilości godzin jaką wybierze uczestnik.
Godzina takich zajęć to przeważnie godzina zegarowa czylij 60 minut.

Część szkół oferuje mieszane kursy łączące naukę w grupie z zajęciami indywidualnymi.
Dotyczy to:
• kursów specjalistycznych: łączy się grupowy ogólny język z modułem zawodowym
• egzaminacyjnych: łączy się grupowy ogólny język z modułem egzaminacyjnym
• konwersacyjnych: łączy się grupowy ogólny język z lekcjami komunikacji ustnej
• ogólnych A1-C2: łączy się grupowy ogólny język z modułami sportowymi, tanecznymi, nauki gry na instrumentach, literackimi i innymi związanymi z hobby

Są to zorganizowane wyjazdy dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym lub w trakcie przerw w nauce w szkołach.
Teren na którym przebywają jest zamknięty lub dostęp do niego jest ograniczony.
Przede wszystkim przestrzegane są ściśle zasady bezpieczeństwa z uwagi na wiek uczestników.
Każdy obóz ma bardzo szczegółowy harmonogram zajęć od pobudki do pójścia spać. Plan obejmuje codzienne czynności, naukę języka, posiłki, zajęcia popołudniowe z uprawianiam sportów, wycieczkami i innymi atrakcjami.
Szkoły przedstawiają je rodzicom czy opiekunom i często relacjonują przebieg obozu w trakcie jego trwania.
Zakwaterowanie na takich obozach może być na terenie campusu lub u rodzin, które opiekują się dziećmi.

O ile poprzednie formy nauki dotyczyły międzynarodowych grup uczestników to zagraniczne wycieczki są dla dzieci i młodzieży z jednej szkoły lub klasy.
Każdy taki wyjazd ma program opracowany dla danej grupy, zazwyczaj towarzyszy dzieciom nauczyciel danego języka.
Poza nauką języka program obejmuje zwiedzanie okolicy, muzeów, parków tematycznych, zajęcia sportowe czy inne atrakcje przygotowane przez organizatorów zależnie od oczekiwań szkoły.
Każdy taki wyjazd musi spełnić formalne wymogi Kuratorium Oświaty, któremu podlega dana szkoła.

Niezależnie od języka kursy dzielą się na uczące jego ogólnej znajomości, przygotowujące do egzaminów językowych lub skupione na języku związanym z określonym zawodem.
• Ogólne kursy językowe:
są to najczęściej wybierane kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich celem jest opanowanie znajomości obcego języka i zasad komunikacji językowej.
• Zajęcia od poniedziałku do piątku po 3 lub 4 godziny dziennie
• Poziom zaawansowania to A1-C2.
• Uczą czterech kompetencji: mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu i czytania
• Dominują takie, które pozwalają na szybkie opanowanie komunikacji ustnej w obcym języku.
• Część szkół korzysta z podręczników dydaktycznych renomowanych wydawnictw, ale są też szkoły uczące z własnych materiałów lub własnych metod.
• Dodatkowo można dokupić udział w zajęciach dodatkowych, łącząc naukę ogólnego języka z innymi aktywnościami będącymi hobby uczestników. Najczęściej proponowane moduły dodatkowe to kursy konwersacyjne lub poświęcone gramatyce, kursy tańca (sevillanas, flamenco, salsa,), nauki gry na instrumentach (gitara w Hiszpanii), gastronomiczne związane z kuchnią i winem danego regionu, głównie w Hiszpanii, Francji i Włoszech, ceramiczne, związane z literaturą, operą, historią sztuki, kinem, sztuką, modą, wzornictwem, kręceniem filmów, fotografią i aktorstwem. Są też moduły sportowe jak golf, nurkowanie, surfing, tenis, jazda konna, futbol.
• Specjalistyczne kursy językowe:
Są to kursy językowe, których celem jest nabycie konkretnych kompetencji.
Dzielimy je na:
• Kursy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów certyfikujących znajomość
języka jak hIszpańskie DELE i SIELE czy angielskie egzaminy Cambridge.
Część szkół nie tylko przygotowuje do egzaminów, ale jest również certyfikowanymi ośrodkami, które je przeprowadzają. Nauczyciele, którzy tam uczą są są również egzaminatorami.
Te egzaminy odbywają się kilka razy do roku i często kursy są zaplanowane przed ich terminem aby można było je zdawać zaraz po ukończeniu kursu przygotowującego.
Bardzo często wybierany z uwagi na certyfikaty z nazwą ośrodka. W przypadku języka angielskiego są to ośrodki w Cambridge, Oxford czy Nowym Yorku, a w przypadku Hiszpanii Madryt i Barcelona.
• Kursy zawodowe poświęcone są poznaniu specyfiki danego zawodu i słownictwa. Zazwyczaj oczekuje się od uczestników podstawowej znajomości języka. Najpopularniejsze z nich to: biznesowo-handlowe, prawnicze, turystyczne, medyczne dla lekarzy i pielęgniarek, architektów, projektantów, dla nauczycieli języków, inżynierów i pilotów.

Dla kogo są kursy językowe za granicą?

Już dzieci w przedszkolu uczą się języków obcych, nie mówiąc o uczniach, studentach czy seniorach. Wyzwania zawodowe również są motywacją do poznania nowego języka. Natomiast sukcesy uniwersytetów III wieku i rosnące grupy młodych emerytów sprawiły, że grupa 50+, obejmująca umownie starszych ludzi, jest obecnie pełnoprawnym uczestnikiem zagranicznych kursów językowych.

Właśnie wiek jest pierwszym kryterium decydującym o kwalifikacji na kurs językowy, a drugim forma wyjazdu

• dzieci w wieku od 2 do 6 lat uczestniczą w kursach w ramach programów wyjazdów rodzinnych link
• dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat jeździ na językowe obozy młodzieżowe
• dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat uczestniczy w grupowych kursach językowych, a mieszka u rodzin goszczących
• dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat uczestniczy w grupowych kursach w ramach programów wyjazdów rodzinnych link
• dorośli w wieku 18+ wybierają grupowe kursy językowe z różnymi opcjami zakwaterowania
• seniorzy 50+ uczestniczą w kursach językowych ze specjalnie ułożonym programem uwzględniającym ich zainteresowania

wyjazdy indywidualne: to wyjazd pojedynczej osoby do zagranicznej szkoły lub na obóz językowy, gdzie będzie częścią międzynarodowej grupy uczniów w podobnym wieku i na podobnym poziomie zaawansowania językowego.
wyjazdy rodzinne: wyjazd z dzieckiem lub dziećmi rodziców, dziadków, opiekunów na kurs językowy w którym wszyscy biorą udział w zajęciach w odpowiedniej grupie wiekowej.
Jest to oferta dla osób zainteresowanych językiem angielskim lub hiszpańskim i dotycząca okresu wakacji. Ale są też szkoły oferujące takie kursy przez cały rok.
wyjazdy grupowe: najczęściej są to grupy młodzieżowe, które w ramach wycieczki szkolnej jadą na kurs językowy połączony ze zwiedzaniem okolicy.
Również pracodawcy wysyłają na takie wyjazdy swoich pracowników ustalając program i cele w zależności od potrzeb.

Jak wygląda kurs językowy za granicą?

Oprócz kursów językowych zagraniczne szkoły zajmują się organizacją zakwaterowania i pobytu uczestnika, od transferu z lotniska, poprzez pomoc w wyborze miejsca zamieszkania i rozwiązywaniu różnych bytowych problemów. 

Oprócz kursów językowych zagraniczne szkoły zajmują się organizacją zakwaterowania i pobytu uczestnika, od transferu z lotniska, poprzez pomoc w wyborze miejsca zamieszkania i rozwiązywaniu różnych bytowych problemów.
Większe szkoły zatrudniają osobnych pracowników pilnujących warunków mieszkaniowych, interweniujących w razie kłopotów i zajmujących się wellbing kursantów.
Więcej o zakwaterowaniu tutaj.
Zakres ich działalności to:
• organizacja kursów językowych: opracowanie programów nauczanie, zatrudnienie wykwalifikowanych lektorów, nadzorowanie realizacji harmonogramów, rekrutowanie uczestników kursów zgodnie z wymogami narodowych (dla każdego języka) i międzynarodowych (dla organizacji branżowych) certyfikujących szkoły.
• organizacja zakwaterowania dla uczestników kursów: prowadzenie własnej rezydencji z cateringiem lub bez, administrowanie mieszkaniami dla uczestników kursów, kwalifikowanie i współpraca z rodzinami goszczącymi
• organizacja zajęć dodatkowych dla uczestników kursów: układanie planów zajęć bezpłatnych w ramach kursu językowego i dodatkowo płatnych. Obejmuje to zwiedzanie z przewodnikiem miejscowości w której odbywa się kurs, muzeów, parków krajobrazowych i innych lokalnych atrakcji.
Przygotowanie oferty zajęć sportowych w zależności od warunków. Ułożenie harmonogramu wycieczek do bliższych lub dalszych miejsc z wyjazdami zagranicznymi włącznie. Zaplanowania zajęć popołudniowych i wieczornych w szkole jak seanse filmowe, wspólne posiłki, party, barbecue itd.
• wellness: jako, że szkoły przyjmują ludzi ze wszystkich kontynentów i kultur, taka mieszanka może być stresująca zwłaszcza dla młodszych lub starszych uczestników. Toteż zazwyczaj szkoły w UK mają osobnych pracowników dbających o dobre samopoczucie wszystkich. Interesują się wszystkimi, obserwują ich zaangażowanie i są z nami w kontakcie zwłaszcza gdy wysyłamy na kurs młodzież i osoby 50+.

Poniedziałek, pierwszy dzień na kursie językowym jest nietypowy.
Szkoła przyjmuje nowych uczestników kursu i mimo wstępnego podziału na grupy według wyników testów online przeprowadzanych przed przyjazdem ponownie sprawdza się poziom znajomości języka. Często w formie krótkiej rozmowy.
Uczestnicy są wstępnie przydzielani do grup i zajęcia w tym dniu zaczynają się nieco później.
Ten pierwszy dzień jest czasem na poznanie się grupy oraz pozwala nauczycielom na sprawdzenie czy wszyscy są na tym samym poziomie zaawansowania. Jest to czas na zmiany i weryfikacje podziałów.
Zazwyczaj jest to pierwszy kontakt ze szkołą i poza przydziałem do grupy uczestnicy dostają tzw. pakiety powitalne na które składają się:
• istotne informacje o szkole, zasadach i regułach w klasie i w miejscach zakwaterowania,
• tygodniowe programy lekcji i dodatkowych zajęć popołudniowych,
• listę dodatkowych płatnych ofert i wycieczek
• plany miejscowości i mapy okolicy,
• hasła do sieci wi fi,
• przydatne adresy barów, restauracji, poczty, banków, centrów handlowych i innych punktów usługowych.
Poznajemy nie tylko naszych nauczycieli, ale też osoby odpowiedzialne za zakwaterowanie czy dodatkowe zajęcia.

Organizacja zakwaterowania podczas kursu to drugie ważne zadanie szkoły językowej organizującej naukę języków dla cudzoziemców.
Jest to dodatkowa usługa przy organizacji kursu języka i z założenia nie ma być dochodowa więc możemy liczyć, zwłaszcza w uczęszczanych światowych kurortach, na atrakcyjne ceny.
Niektóre szkoły pobierają opłatę za przygotowanie opcji zakwaterowania i czasami zwrotną kaucję na wypadek szkód.
Oferta jaką proponują szkoły obejmuje:
• samodzielne mieszkanie dzielone z innymi uczestnikami kursu
Pobyt pod czas kursu w dwu lub trzypokojowym umeblowanym i dobrze wyposażonym mieszkaniu to najtańsza opcja zakwaterowania. Jeżeli przyjeżdżamy z osobą towarzyszącą to koszt jest niższy. Pokój jest tylko dla nas, ale korzystamy z salonu, kuchni w której możemy przygotowywać posiłki i łazienki. Zazwyczaj standard takich mieszkań jest wysoki i pozwala na wygodne spędzanie wolnego czasu.
• apartament szkoły
Wiele szkół ma własne apartamenty o różnym poziomie wyposażenia. Są przeznaczone tylko dla uczestników kursów w szkole językowej. Część z nich służy za miejsce do zakwaterowania zwłaszcza w przypadku młodzieży. Często mają wyposażoną część kuchenną dla użytku mieszkańców. Część z nich ma restauracje bądź kawiarnie przygotowujące posiłki dla uczestników kursów.
• mieszkanie u rodziny
Mieszkanie u rodziny podczas pobytu na kursie językowym to dobry wybór dla tych osób, które chcą lepiej poznać język używany na codzień. Przy posiłkach, w codziennych czynnościach jest okazja do bezstresowej komunikacji zwłaszcza, że rodziny goszczące mają dużą praktykę w przyjmowaniu cudzoziemców u siebie.
Jest to też najlepsza opcja dla dzieci i młodzieży, które potrzebują opieki i uwagi.
Mieszkając z rodziną mamy kilka opcji wyżywienia:
B&B tylko śniadania, w zależności od kraju mniej lub bardziej obfite. W Hiszpanii trzeba się liczyć z tym, że może to być kawa i grzanka z dżemem lub magdalenka. UK i kraje na północy Europy będą mieć oczywiście śniadania zbliżone do naszych.
HB to dwa posiłki, śniadanie i obiadokolacja, zwykle późnym popołudniem.
FB to trzy posiłki dziennie.
Dzieci jedzą lunch w szkole, a jeżeli jadą na wycieczkę to dostają go na wynos.
Hotel
Szkoły współpracują z lokalnymi hotelami i jeżeli zależy nam na luksusowym zakwaterowaniu to zwłaszcza w kurortach możemy liczyć na ich pomoc.

Wyjazdowy kurs językowy to nie tylko nauka w klasie, program kursu poza lekcjami obejmuje zajęcia popołudniowe, wieczorne i weekendy.
Każda szkoła przygotowuje swój program, który zależy głównie od miejsca gdzie mieści się szkoła.
Obok zajęć dodatkowych mających na celu naukę języka w mniej formalny sposób, w innym otoczeniu i z innymi uczestnikami niż w klasie, szkoły korzystają z turystycznej oferty swojego regionu i z możliwości uprawiania sportu.
Tradycyjnie w każdej szkole, czy to w Londynie czy w Maladze, pierwsze popołudnie jest poświęcone na zwiedzanie miasta, dzielnicy, miejscowości w zależności od tego czy jesteśmy w metropolii czy w małym miasteczku.
Najczęściej oprowadza nas zawodowy przewodnik, który poza przedstawieniem historii, pokazaniem najważniejszych zabytków i ważnych punktów na mapie udzieli nam praktycznych porad ułatwiających codzienne życie na kursie.
Program zajęć popołudniowych i wieczornych dzieli się na darmowe w których udział może wziąć każdy uczestnik kursu językowego i płatne za które zapisując się płacimy dodatkowo.
Plan darmowych zajęć jest ustalany na miesiąc z góry i tylko w części powtarza się co tydzień. Jest to podyktowane troską o tych uczestników kursu, którzy przyjechali na kilkutygodniowy pobyt.
Takie programy dla dzieci i młodzieży są integralną częścią kursu czy obozu.
W przypadku osób dorosłych nie są one obowiązkowe, czasami jest kilka aktywności do wyboru.
Najczęstsze elementy to zajęcia sportowe od gry w piłkę, poprzez sporty wodne do narciarstwa. Poza tym wieczory filmowe, literackie i dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Więcej…link do zajęcia dodatkowe
Weekendy są przeznaczane na wycieczki, czasami w przypadku obozów młodzieżowych szkoły organizują półdniowe wyjazdy, ale najczęściej jest to propozycja na weekend.
Z wyjątkiem kursów dla dzieci i młodzieży całodzienne wycieczki są dodatkowo płatne. Organizuje się wtedy grupę z osób uczących się w jednej szkole, jedzie z nią opiekun z ramienia szkoły i ewentualnie przewodnik. Przy mniejszych odległościach korzysta się z lokalnego transportu ale na dalsze trasy wynajmuje się autokar.
Cena oczywiście zależy od kraju i miasta, które zwiedzamy, ale składają się na nią koszty transportu, bilety do muzeów i innych obiektów, poruszanie się komunikacją miejską, rejsy statkiem, koszty dodatkowych posiłków (uczestnicy, którzy mają wykupione zakwaterowanie z posiłkami dostają suchy prowiant) i inne wynikające z programu wyjazdu. Nie są to z założenia wyjazdy komercyjne toteż pokrywa się tylko koszt wyjazdu.
Więcej …

Wielkość grupy
Ilość osób w grupie jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność nauczania.
Nie zawsze jest to stała liczba, bowiem nie na każdym kursie jest ta sama ilość uczestników. Ważny jest też ich wiek. W przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży grupy są liczniejsze z zasady bowiem nauka odbywa się poprzez zabawę.
I tu spotkamy grupy kilkunastoosobowe, które w trakcie zajęć dzielą się na mniejsze zespoły. Natomiast grupy dla dorosłych są zazwyczaj do 10-12 osób. A specjalistyczne kursy mają grupy kilku osobowe.
Kto uczy na kursach językowych za granicą?
Kompetencje nauczycieli na kursach zagranicznych to jeden z najistotniejszych aspektów tej formy nauczania. Wymagania, niezależnie od języka, kraju czy szkoły są zawsze takie same: certyfikowany native speaker z doświadczeniem.
Między innymi z potrzeby ujednolicenia standardów powstał cały system certyfikacji szkół, gdzie obok sprawdzania metod nauczania właśnie ocena nauczycieli jest najważniejsza. Więcej…
online przed i po
Pandemia zmusiła szkoły do zmiany form nauczania języków i różne formy nauczania online, e-learningu i platform edukacyjnych zostały włączone do ofert szkół. I tak spotkamy się z możliwością rozpoczęcia nauki jeszcze przed wyjazdem z Polski oraz po powrocie do domu. Ta możliwość poznania szkoły przed wyjazdem pozwala na wyrobienia sobie opinii o metodach i nauczycielach przed podjęciem decyzji.
Co obejmuje cena kursu i certyfikaty
Cena jaką płacimy za kurs obejmuje o wiele więcej świadczeń niż tylko ilość godzin w klasie z nauczycielem. W zależności od szkoły zawiera następujące elementy:
• opłatę wpisową na kurs,
• wstępny test sprawdzający poziom zaawansowania,
• certyfikat uczestnictwa lub ukończenia,
• możliwość korzystanie z wyposażenia szkoły, WIFI, laboratorium językowego, biblioteki, kawiarni, wydzielonych przestrzeni tylko dla uczestników i innych udogodnień szkoły,
• program zajęć dodatkowych więcej…
• zajęcia sportowe i rekreacyjne
• wycieczki
Każda szkoła wystawia uczestnikom certyfikat uczestnictwa w kursie z określeniem poziomu zaawansowania, ilości godzin i terminem pobytu, a w przypadku zdawania egzaminów certyfikat obejmuje otrzymany stopień.

Jak wyjechać na kurs językowy za granicę?

Po podjęciu decyzji o wyjeździe na kurs zagraniczny, niezależnie czy dotyczy to naszego kursu czy dla dzieci, musimy podjąć szereg decyzji. 

Oto nasza lista kontrolna, która w tym pomoże:

 • jakiego języka chcemy się uczyć?
 • do jakiego kraju i do jakiej miejscowości chcemy wyjechać?
 • jaki rodzaj kursu chcemy wybrać?
 • gdzie chcemy mieszkać?
 • czy chcemy transfer z/na lotnisko?

Wybierz poniżej język – Angielski / Francuski / Hiszpański / Włoski / Niemiecki / Portugalski

Po podjęciu tych decyzji przygotujemy wyliczenie kosztów kursu, zakwaterowania, dojazdu, ubezpieczenia, warunków rezygnacji i harmonogramu płatności. 

A w przypadku wyjazdu dzieci niezbędnych zgód i pozwoleń.

Dlaczego wyjechać na kurs językowy ze Siestą?

Internet jest pełen ogłoszeń szkół językowych, ale samodzielny wybór jest ryzykowny. Nie wiemy bowiem czy dana szkoła istnieje i czy jej reklamowa oferta będzie zgodna z rzeczywistością. Opłaty dokonuje się przed wyjazdem i w razie problemów nie ma jak jej odzyskać. Również na miejscu możemy nie być zadowoleni z pobytu i już niewiele będzie można zrobić. 

Dlatego dobrze jest mieć doświadczonego sojusznika i pomocnika, zwłaszcza że wyjazd językowy nie tylko czasami jest bardzo drogi, ale przede wszystkim musi nam zagwarantować wyniki. Od 30 lat pomagamy wszystkim zainteresowanym nauką języków przy wyjazdach na kursy lub obozy językowe. 

I oferujemy spersonalizowaną opiekę kierując się potrzebami klienta.

Co robimy aby taki pobyt okazał się niezapomnianym i inspirującym doświadczeniem?

 • pomagamy wybrać odpowiedni kurs językowy przedstawiając oferty różnych szkół 
 • pomagamy znaleźć zakwaterowanie na czas pobytu zgodne z oczekiwaniami
 • przedstawiamy dodatkowe propozycje spędzania czasu po lekcjach
 • przed podpisaniem umowy podajemy wszystkie warunki uczestnictwa, rezygnacji i sposobów płatności
 • rezerwujemy miejsce na kursie, zakwaterowanie, transfer z lotniska, dodatkowe zajęcia i ewentualne inne usługi
 • wystawiamy polisę ubezpieczeniową
 • dokonujemy przelewów do szkoły zgodniem z harmonogramem
 • pomagamy znaleźć najkorzystniejsze połączenie lotnicze
 • wraz z umową, polisą ubezpieczeniową przekazujemy niezbędne dokumenty otrzymane ze szkoły
 • jesteśmy w kontakcie podczas podróży do szkoły i pomagamy w razie problemów z kursem lub zakwaterowaniem 
 • podczas całego kursu jesteśmy dostępni 24h mailowo i telefonicznie
 • podczas podróży powrotnej również jesteśmy gotowi do pomocy

3 kroki: 

3 sposoby: