Certyfikaty językowe

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli Common European Framework of Reference for Languages CEFR opisuje poziomy językowe na których podstawie są opracowane certyfikaty. Więcej o poziomach tutaj:

RODZAJE CERTYFIKATÓW

Każdy język ma swoje certyfikaty językowe, które różnią się między sobą szczegółami ale co do zasady odnoszą nie do takich samych poziomów.

Wyjątkiem są egzaminy TELC, czyli The European Language Certificates TELC to międzynarodowe standaryzowane testy z zakresu 10 języków europejskich między innymi z języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego i polskiego, organizowane przez telc GmbH we Frankfurcie nad Menem. Są one wydawane bezterminowo w przeciwieństwie do pozostałych certyfikatów językowych. Więcej:https://pl.wikipedia.org/wiki/TELC

Język angielski

Jednym z najbardziej znanych certyfikatów z angielskiego jest organizowany przez British Council Cambridge English Qualifications Obejmuje on egzaminy w trzech grupach: 

  • Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers 
  • Cambridge English Qualifications: A2 Key ( KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE)
  • Cambridge English Qualifications: Business English Certificates (BEC)

Więcej:https://www.britishcouncil.pl/egzaminy

TOEFL Test of English as a Foreign Language to kolejny popularny certyfikat który jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej).
TOEFL jest wymagany od osób , które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych, a w szczególności w USA i Kanadzie. Obecnie przeprowadzany jest w wersji online TOEFL iBT. Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/TOEFL

IELTS International English Language Testing System jest najpopularniejszym egzaminem sprawdzającym poziom znajomości języka angielskiego na świecie. Obejmuje wszystkie aspekty języka: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Test odzwierciedla poziom praktycznych umiejętności z języka angielskiego niezbędny do nauki, pracy i życia w środowisku anglojęzycznym. IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych. Wynik testu IELTS spełnia wymagania służb imigracyjnych z których wiele wymaga formalnego potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/IELTS

Poza wymienionymi certyfikatami określającymi poziom znajomości języka istnieje szereg innych specjalistycznych i branżowych organizowanych przez różne instytucje.

Język hiszpański

DELE Diploma de Espańol Como Lengua Extranjera, to dokument potwierdzający stopień znajomości języka hiszpańskiego, wydawany przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Królestwa Hiszpanii. Dyplomy DELE Obejmują wszystkie poziomy znajomości j. hiszpańskiego zgodnie z klasyfikacją , czyli sześć egzaminów od A1 do C2 oraz dwa poziomy dla młodzieży: A1 escolar i A2/B1 escolar. Jest on wydawany bezterminowo. Więcej tutaj.

Język francuski

DELF Diplôme d’études de langue française i DALF Diplôme approfondi de langue française to dwa najbardziej popularne certyfikaty językowe poświadczające znajomość języka francuskiego. DELF Diplôme d’études de langue française obejmuje poziomy od A1 do B2, natomiast DALF Diplôme approfondi de langue française to poziom C1 i C2. Więcej:http://www.alliance-francaise.pl/katowice/pl/egazminy-delf-dalf

TCF Test de connaissance du français 

TCF jest egzaminem, który ma jedną formę dla wszystkich poziomów. W zależności od ilości zdobytych punktów określa się poziom zdającego. Cała klasyfikacja jest opracowana w oparciu o skalę Rady Europy, opisaną w Europejskim Systemie Opisu Biegłości Językowej. Więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Test_de_connaissance_du_français