Certyfikaty językowe

Co to jest certyfikat językowy ?

Certyfikaty językowe są świadectwem potwierdzającym poziom znajomości języka obcego, które otrzymuje się po pomyślnym zdaniu odpowiedniego egzaminu. W każdym kraju są instytucje, szkoły wyższe lub inne uczelnie, które opracowały zasady takich egzaminów. 

Wszystkie europejskie certyfikaty językowe są opracowane w oparciu o wymagania Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Więcej https://siesta.pl/europejski-system-opisu-ksztalcenia-jezykowego/

Kto może zdawać certyfikaty językowe?

Każda osoba, która chce potwierdzić swoją znajomość języka obcego, może przystąpić do egzaminu na podstawie którego wstawia się certyfikat z danego języka.

W jakich językach można uzyskać certyfikat językowy?

Są one dostępne dla języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i chińskiego między innymi.

Jakie korzyści dają certyfikaty językowe?

Certyfikaty językowe dają wiele korzyści, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

W życiu prywatnym:

 • Pomagają w nauce języka

Już samo przygotowanie się do egzaminu na certyfikat wymaga systematycznej nauki toteż jest doskonałym sposobem na mobilizację i poprawę umiejętności językowych.

 • Uczą koncentracji i motywacji

Te egzaminy językowe są sformalizowane i wymagają od zdających skupienia i wytrwałości. A to cenne umiejętności, które można wykorzystać w innych dziedzinach życia.

 • Dodają pewności siebie

Zdanie egzaminu na każdym poziomie zaawansowania to duże osiągnięcie, które może dodać zdającym pewności siebie.

W karierze zawodowej:

 • Zwiększa szanse na zdobycie pracy

Posiadanie certyfikatu językowego może być dużym atutem w procesie rekrutacji.

 • Ułatwia naukę i pracę za granicą.

Są wymagane przez zagraniczne uczelnie i uznawane przez międzynarodowe firmy.

 • Mogą pomóc w rozwoju zawodowym
 • Certyfikaty językowe mogą być wykorzystane do promocji na wyższe stanowisko lub do uzyskania podwyżki.

Jakie są rodzaje certyfikatów językowych?

Certyfikaty językowe można podzielić na kilka rodzajów w zależności od ich poziomu zaawansowania, zakresu i celu. Najpopularniejsze rodzaje certyfikatów językowych to:

 • Certyfikaty ogólne, które  weryfikują znajomość języka obcego zgodnie z poziomami określonymi przez Radę Europy.
 • Certyfikaty specjalistyczne, które weryfikują znajomość języka obcego w określonym zakresie jak biznes, medycyna czy turystyka.
 • Certyfikaty zawodowe, które są wymagane w zawodach tłumacza, nauczyciela języka obcego czy pilota.

Jak przygotować się do egzaminu na certyfikat językowy?

Do przygotowania się do egzaminu na certyfikat językowy można skorzystać z wielu materiałów dostępnych na rynku, w tym z książek, kursów online, aplikacji mobilnych. Warto również skorzystać z usług szkoły językowej specjalizującej się w kursach przygotowujących do egzaminów i będącej certyfikowanym centrum egzaminacyjnym.

W każdym z języków jest co najmniej kilka certyfikatów językowych. 

Część z nich wystawiają ministerstwa lub instytuty promujące języki narodowe, ale są też instytucje międzynarodowe zajmujące się taka certyfikacją. Zwłaszcza w przypadku języka angielskiego mamy ich tyle, w ilu krajach jest on językiem urzędowym.

Najbardziej znane certyfikaty to:

 • język hiszpański certyfikaty DELE Instytutu Cervantesa,
 • język angielski certyfikaty Cambridge British Council, 
 • język francuski certyfikaty DILF, DELF i DALF francuskiego Ministerstwa Edukacji,
 • język włoski certyfikaty CILS i CELI Uniwersytetów w Sienie i Peruggi,
 • język portugalski certyfikaty CAPLE Uniwersytetu w Lizbonie,
 • język niemiecki certyfikaty Goethe Zertifikat Instytutu Goethego.

Certyfikaty języka hiszpańskie: DELE oraz SIELE

 • DELE Diploma de Espańol Como Lengua Extranjera

DELE to dokument potwierdzający stopień znajomości języka hiszpańskiego jako obcego. Jest wydawany po zdaniu egzaminu przez Instytut Cervantesa w imieniu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego Królestwa Hiszpanii. Klasyfikacja testów opracowana jest zgodnie z poziomami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dyplomy DELE obejmują wszystkie poziomy znajomości języka hiszpańskiego i są ważne bezterminowo:

 • sześć egzaminów na poziomach zaawansowania od A1 do C2
 • dwa poziomy dla młodzieży: A1 Escolar oraz A2/B1 Escolar. 

Egzamin DELE ma różną formę w zależności od poziomu.

Na poziomie od A1 do B2 składają się z czterech części: rozumienia tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Poziom DELE C1 składa się z czterech części: czytania ze zrozumieniem i posługiwania się językiem, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi pisemna i interakcji.

Poziom DELE C2 składa się z trzech części: posługiwania się językiem, czytania i rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnej i ustnej. 

Więcej: https://cervantes.org/es/examenes/dele

 • SIELE Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española.

Jest to certyfikat otrzymywany po zdaniu egzaminu z języka hiszpańskiego. Można go zdawać nie tylko stacjonarnie, ale również online. Poświadcza on poziom znajomości języka hiszpańskiego jako obcego. Zdają go studenci i profesjonaliści w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Jest on ważny przez pięć lat od momentu wystawienia. Egzamin SIELE został stworzony przez Instytut Cervantesa oraz kilka uniwersytetów. Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku, Uniwersytet w Salamance i Uniwersytet w Buenos Aires. 

Instytucje te zapewniają nie tylko jakość i dobre praktyki w przygotowaniu testów. Gwarantują też wykorzystanie różnych odmian języka hiszpańskiego.

Egzamin SIELE składa się z czterech testów: rozumienia tekstu czytanego, rozumienia tekstu ze słuchu, wypowiedzi i interakcji pisemnej i ustnej.

SIELE Global jest to najbardziej ogólny egzamin poświadczający znajomość języka hiszpańskiego jako obcego. Składa się z czterech części i pozwala na uzyskanie certyfikatu SIELE. Na certyfikacie otrzymamy wynik uzyskany w każdym z czterech testów.

Uzyskanie obywatelstwa hiszpańskiego

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi obywatelstwa hiszpańskiego, do jego uzyskania potrzebne są dwa testy zaprojektowane i przeprowadzane przez Instituto Cervantes: CCSE i DELE.

 • CCSE

Cudzoziemcy, którzy aspirują do uzyskania obywatelstwa hiszpańskiego, muszą przystąpić do obowiązkowego testu wiedzy konstytucyjnej i społeczno-kulturowej Hiszpanii, który potwierdza znajomość kultury hiszpańskiej. Test składa się z 25 pytań zamkniętych (wielokrotnego wyboru) i przeprowadzany jest w każdy ostatni czwartek miesiąca (oprócz sierpnia i grudnia). 

 • DELE A2 dla narodowości hiszpańskiej

Aby uzyskać obywatelstwo hiszpańskie, kandydaci – z wyjątkiem obywateli krajów lub terytoriów, w których hiszpański jest językiem urzędowym – muszą uzyskać, jeśli jeszcze go nie mają, dyplom hiszpańskiego DELE na poziomie A2 lub wyższym. 

Z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi procesu nabywania obywatelstwa hiszpańskiego w określonych przypadkach można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pozostałe certyfikaty języka hiszpańskiego

 • CELU – certyfikaty wydawane przez Universidad de Buenos Aires. CELU jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka hiszpańskiego w celach akademickich.
 • CSN – certyfikaty wydawane przez Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Salamanca. CSN jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka hiszpańskiego w celach osobistych.

Obecnie istnieje wiele certyfikatów językowych, które potwierdzają znajomość języka angielskiego. Certyfikaty te są wydawane przez różne instytucje, w tym przez rządy, uniwersytety i organizacje międzynarodowe.

Rodzaje certyfikatów

Certyfikaty językowe z języka angielskiego są podzielone na kilka poziomów, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Link do siestahttps://siesta.pl/europejski-system-opisu-ksztalcenia-jezykowego/

Oto kilka popularnych certyfikatów językowych z języka angielskiego:

 • TOEFL– test wydawany przez Educational Testing Service (ETS). TOEFL jest jednym z najbardziej popularnych certyfikatów językowych z języka angielskiego na świecie.
 • IELTS– test wydawany przez British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge English Language Assessment. IELTS jest jednym z najbardziej popularnych certyfikatów językowych z języka angielskiego na świecie.
 • TOEIC– test wydawany przez Educational Testing Service (ETS). TOEIC jest przeznaczony do celów zawodowych.
 • Cambridge English: First, Advanced i Proficiency– testy wydawane przez Cambridge English Language Assessment. Cambridge English: First, Advanced i Proficiency są przeznaczone dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego w celach akademickich, zawodowych i osobistych.

Główne instytucje zajmujące się organizacją egzaminów certyfikujących znajomość języka angielskiego:

 • British Council we współpracy z uniwersytetem Cambridge UK
 • Educational Testing Service USA
 • TELC GmbH Niemcy
 • LCCI IQ London Chamber of Commerce and Industry International Qualification, Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa

Certyfikaty poświadczające znajomość ogólne języka angielskiego:

 • Cambridge English Qualifications to seria egzaminów sprawdzających znajomość języka angielskiego dla osób uczących się języka angielskiego jako języka obcego. Są to jedne z najbardziej popularnych egzaminów angielskich. Egzaminy są dostępne w sześciu poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. 
 • Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers 

 to seria egzaminów sprawdzających znajomość języka angielskiego dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Egzamin Starters sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania, natomiast w Movers i Flyers dochodzi jeszcze umiejętność mówienia.

 • Cambridge English Qualifications: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE)  

to certyfikaty dla dorosłych, które są podzielone na:

 • Key English Test (KET) – poziom początkujący, 
 • Preliminary English Test (PET) – poziom podstawowy, 
 • First Certificate in English (FCE) – poziom średnio zaawansowany, 
 • Certificate in Advanced English (CAE) – poziom zaawansowany, 
 • Certificate of Proficiency in English (CPE) – poziom biegły. 

Wszystkie egzaminy obejmują cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie oraz dodatkowo struktury językowe. Warto dodać, że certyfikaty te wydawane są bezterminowo i honorowane w wielu miejscach na świecie.

 • TOEFL Test of English as a Foreign Language

TOEFL Testy TOEFL® przygotowują studentów do studiów uniwersyteckich, imigracji i nie tylko.to egzamin, który jest organizowany przez Educational Testing Service, które swoją siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych. TOEFL jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej). Często jest też wymagany od osób, które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych.

Egzamin TOEFL jest dostępny w dwóch wersjach:

 • TOEFL iBT (Internet-based Test) wersja internetowa, która jest przeprowadzana w centrum egzaminacyjnym z komputerem. 
 • TOEFL PBT (Paper-based Test) wersja papierowa, która jest przeprowadzana w centrum egzaminacyjnym z tradycyjnymi papierowymi arkuszami egzaminacyjnymi. 

Warto podkreślić, że certyfikat ten nie ma podziału na poziomy. Bada on ogólne zdolności językowe i dopiero później na podstawie zdobytych punktów zostanie określone, na jakim poziomie znajduje się zdający. Ważność certyfikatu wynosi 2 lata.

Program TOEIC® jest światowym liderem w ocenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim w miejscu pracy i życiu codziennym

Więcej: https://www.ets.org/toefl.html

 • TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem

TELC The European Language Certificates 

TELC to seria egzaminów sprawdzająca znajomość 10 języków obcych, w tym angielskiego. Organizowane są przez telc GmbH, niemiecką organizację, która jest członkiem międzynarodowej sieci organizacji egzaminacyjnych. 

Egzamin można zdawać na wybranym przez siebie poziomie, od podstawowego (A1) do zaawansowanego (C2). Dodatkowo egzaminy dzielą się na:

 • TELC English Junior- egzamin dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
 • TELC English School- egzamin dla uczniów szkolnych w wieku od 12 do 16 lat. 
 • TELC English University 
 • TELC English Business- egzamin z angielskiego, który obejmuje zagadnienia biznesowe. 
 • TELC English Hotel and Restaurant- test skupiający się na języku hotelarsko-restauracyjnym 
 • TELC English Technical- test dla osób wykonujących zawody techniczne. 

Każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Ogromną zaletą certyfikatów TELC jest to, że są wydawane bezterminowo.

https://www.telc.net

 • IELTS International English Language Testing System

to międzynarodowy egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego. Jest jednym z najpopularniejszych egzaminów sprawdzających poziom znajomości języka angielskiego na świecie. Test można zdawać w wersji papierowej lub na komputerze w centrach egzaminacyjnych, a od niedawna jest też dostępna wersja online.

Egzamin jest dostępny w dwóch wersjach:

 • IELTS Academic — przeznaczony dla osób, które chcą studiować na poziomie wyższym, na przykład na uczelniach wyższych. 
 • IELTS General Training — przeznaczony dla osób, które chcą pracować lub emigrować do kraju anglojęzycznego. 

Egzamin obejmuje wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Uzyskana liczba punktów przełoży się na poziom, jaki uzyskamy na certyfikacie (od A1 do C2). IELTS jest akceptowany przez ponad 10 000 instytucji w ponad 140 krajach, z czego aż 3000 w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wynik testu IELTS spełnia wymagania służb imigracyjnych, z których wiele wymaga formalnego potwierdzenia znajomości języka angielskiego

Więcej: https://www.ielts.org/

Egzaminy ze specjalistycznego języka angielskiego.

 • Cambridge English Qualifications Business English Certificates (BEC). 

Cambridge English Qualifications: Business English Certificates (BEC) to egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego w kontekście biznesowym. 

Egzamin jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować w środowisku międzynarodowym. Egzamin składa się z czterech części, które obejmują podstawowe sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Taki certyfikat to ważny atut w procesie rekrutacji i zatrudnienie w zagranicznych firmach.

Certyfikat BEC można zdawać na trzech poziomach:

 • BEC Preliminary — poziom B1 
 • BEC Vantage — poziom B2 
 • BEC Higher — poziom C1 

Więcej: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy

 • LCCI IQ London Chamber of Commerce & Industry International Qualifications

Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa od ponad 100 lat jest jedną z ważniejszych międzynarodowych Instytucji oferującą egzaminy w dziedzinie biznesu w języku angielskim, uznawane i wymagane przez pracodawców na całym świecie. 

Egzaminy LCCI IQ są przeprowadzane w 8.500 ośrodkach egzaminacyjnych w 125 krajach świata.

Egzaminy LCCI IQ są dostępne w sześciu poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Każdy egzamin obejmuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. W skład egzaminów LCCI wchodzi osiem egzaminów biznesowych:

 • English for Business (EFB) – język angielski dla biznesu, 
 • English Language Skills Assessment (ELSA) – egzamin poziomujący, 
 • General English (JETSET) – język angielski ogólny, 
 • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) – ustny egzamin biznesowy, 
 • English for Tourism (EFT) – język angielski dla sektora turystycznego, 
 • English for Accounting (EFA) – język angielski dla księgowych, 
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) – język angielski dla nauczycieli języka biznesowego, 
 • Diploma in Business English for International Managers – dyplom dla międzynarodowych menedżerów. 
 • TOLES Test of Legal English Skills 

to egzamin oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego. Egzamin TOLES obejmuje trzy poziomy:

 • TOLES Foundation: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Elementary a Advanced (A2-B1), 
 • TOLES Higher: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Intermediate a Advanced (B1-B2), 
 • TOLES Advanced: poziom ogólnego języka angielskiego pomiędzy Upper-Intermediate a Advanced (B2-C2). 

Egzamin TOLES sprawdza nie tylko posługiwanie się językiem angielskim w kontekście prawniczym. Obejmuje też pisanie oficjalnej korespondencji, tworzenie dokumentów prawnych czy posługiwanie się językiem negocjacji. 

Egzamin TOLES można zdawać nie tylko w centrach egzaminacyjnych, ale też online.

 • ACCA Association of Chartered Certified Accountants

to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, oferująca jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych profesjonalistom z całego świata, poszukującym kariery w księgowości, finansach i zarządzaniu. Aby przystąpić do egzaminów ACCA, należy być członkiem stowarzyszenia.

Egzaminy ACCA są podzielone na trzy poziomy:

 • Poziom Foundations in Accountancy: Poziom podstawowy, przeznaczony dla osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia w księgowości. 
 • Poziom Professional: Poziom średni, przeznaczony dla osób, które mają podstawowe doświadczenie w księgowości. 
 • Poziom Strategic Professional: Poziom zaawansowany, przeznaczony dla osób, które mają duże doświadczenie w księgowości. 

Trzeba pamiętać, że aby zachować możliwość posługiwania się certyfikatem ACCA, konieczne jest coroczne wnoszenie opłaty członkowskiej. Ponadto posiadacz certyfikatu zobowiązany jest do corocznego raportowania aktywności służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Więcej: http://www.accaglobal.com/

Certyfikaty z języka portugalskiego jako języka obcego

 • CAPLE Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeirana 

Jest to oficjalny system certyfikacji, który ocenia kompetencje w zakresie języka portugalskiego. Wydaje go Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego Uniwersytecie w Lizbonie. Uniwersytety, politechniki i akredytowane szkoły językowe w Portugalii pełnią rolę ośrodków egzaminacyjnych.

Egzaminy CAPLE są podzielone na sześć poziomów zaawansowania: od A1 do C2. Każdy egzamin trwa od 3 do 5 godzin i składa się z 4 części:

  • Czytanie ze zrozumieniem 
  • Rozumienie ze słuchu 
  • Pisanie 
  • Interakcja ustna 

Aby uzyskać certyfikat, należy zdać wszystkie cztery części egzaminu.

Rodzaje certyfikatów CAPLE :

 • ACESSO A1 

Certificado Acesso ao Português-Certyfikat ACESSO potwierdza poziom zaawansowania A1. 

 • CIPLE A2

 Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira-Certyfikat CIPLE odpowiada poziomowi zaawansowania A2. 

 • DEPLE B1

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira- Certyfikat DEPLE odpowiada poziomowi zaawansowania B1. 

 • DIPLE B2 

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira- Certyfikat DIPLE odpowiada poziomowi zaawansowania B2. 

 • DAPLE C1

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira- Certyfikat DAPLE odpowiada poziomowi zaawansowania C1.

 • DUPLE C2

Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira-Certyfikat DUPLE odpowiada poziomowi zaawansowania C2 . 

 • Celpe-Bras  wydawany przez Ministerstwo Edukacji Brazylii

Jest uznawany na całym świecie i uważany za jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów znajomości języka portugalskiego.

Certyfikaty językowe z języka francuskiego

 • DELF/DALF

Egzaminy DELF/DALF Diplôme d’études en langue française/Diplôme approfondi de langue française są wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy te są podzielone na sześć poziomów, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR):

Egzaminy DELF/DALF są przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna egzaminu składa się z dwóch części gramatyki i słownictwa oraz czytania i pisania. Część ustna egzaminu to rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna.

 • TCF Egzamin TCF 

Test de connaissance du français jest wydawany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową (CCI). Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego w celu podjęcia studiów, pracy lub życia w kraju francuskojęzycznym.

Egzamin TCF jest podzielony na cztery części: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu, gramatykę i słownictwo. Natomiast część pisemna egzaminu TCF jest dostępny w formie papierowej i elektronicznej.

 • TEF Egzamin TEF 

Test d’évaluation de français jest wydawany przez Alliance Française. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które chcą potwierdzić swoją znajomość języka francuskiego w celu podjęcia studiów, pracy lub życia w kraju francuskojęzycznym. Egzamin TEF jest podzielony na cztery części: rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu, gramatyki i słownictwa, a część pisemna egzaminu TEF jest dostępna w formie papierowej i elektronicznej.

Porównanie egzaminów

DELF/DALF Wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Podzielony na sześć poziomów
 • Zawiera część pisemną i ustną

Uznawany przez wiele instytucji na całym świecie TCF

 • Wydawany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową
 • Przeznaczony do celów akademickich, zawodowych i osobistych
 • Podzielony na cztery części
 • Dostępny w formie papierowej i elektronicznej TEF
 • Wydawany przez Alliance Française
 • Przeznaczony do celów akademickich, zawodowych i osobistych
 • Podzielony na cztery części
 • Dostępny w formie papierowej i elektronicznej

Francuskie certyfikaty językowe

Francuskie certyfikaty wystawiają następujące instytucje

 1. CIEP Centre International d’Etudes Pédagogiques, Międzynarodowe Centrum Pedagogiczne współpracujące z Francuskim Ministerstwem Edukacji.
 2. CCIP Chambre de Commerce et d’Industrie, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa 
 3. TFI Test de français international Educational Testing Service ETS link
 4. TELC telc GmbH link

1. Certyfikaty z ogólnej znajomości języka francuskiego

 • Test d’Evaluation de Français TEF 
 • Diplôme Approfondi de Langue Français DALF 
 • Diplôme d’Etudes en Langue Français DELF
 • Diplôme Initial de Langue Français DILF
 • Test de Connaissance du Français TCF 
 • Test de français international TFI
 • The European Language Certificates Français TELC Français

2. Certyfikaty ze znajomości specjalistycznego języka francuskiego

Chambre de commerce et d’industrie de Paris CCIP

 • Diplôme de français professionnel DFP
 • Diplôme de français professionnel AFFAIRES DFP AFFAIRES 
 • Diplôme de français professionnel juridique DFP juridique
 • Diplôme de français de la Santé DFP médical
 • Diplôme de français professionnel scientifique et technique DFP scientifique et technique
 • Diplôme de français professionnel secrétariat DFP secrétariat
 • Diplôme de français du Tourisme, de l’Hôtellerie, et de la Restauration DFP tourisme et hôtellerie
 • Test d’Evaluation de Français TEF 

Centre international d’études pédagogique CIEP

 • Diplôme Approfondi de Langue Français DALF 
 • Diplôme d’Etudes en Langue Français DELF
 • Diplôme Initial de Langue Français DILF
 • Test de Connaissance du Français TCF 

Educational Testing Service (ETS)

 • Test de français international TFI

The European Language Certificates Français TELC Français

CIEP- Centre International d’Etudes Pédagogiques Międzynarodowe Centrum Pedagogiczne współpracujące z Francuskim Ministerstwem Edukacji. 

 • DILF Diplôme Initial de Langue Française, DELF Diplôme d’Etudes en Langue Français i DALF Diplôme Approfondi de Langue Français

DILF, DELF i DALF to państwowe dyplomy z języka francuskiego jako obcego, wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy te są uznawane na całym świecie i stanowią wiarygodny dowód znajomości języka francuskiego. 

Dyplomy te obejmują skalę poziomu znajomości języka od A1 do C2 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Do egzaminu DELF/ DALF można przystąpić na dowolnym, wybranym przez siebie poziomie. 

Egzaminy są od siebie niezależne i ważne bezterminowo. Warto też podkreślić, że otrzymanie DELF C1 lub C2 zwalnia z egzaminów wstępnych z języka francuskiego przy rekrutacji na francuskie uniwersytety.

DILF Diplôme Initial de Langue Française

DILF wstępny dyplom znajomości języka francuskiego to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu potwierdzenia pierwszego poziomu znajomości języka francuskiego, poziomu A1.1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. DILF jest pierwszym krokiem w kierunku przystąpienia do egzaminów DELF i DALF. Jest przeznaczony dla osób początkujących, które ukończyły 16 lat.

Rodzaje egzaminów DELF i DALF od A1 do C2.

Poza dostosowaniem do poziomów, egzaminy DELF i DALF są też dopasowane do wieku i potrzeb zdających:

 • DELF Prim to egzamin dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Dzieci mogą przystąpić do egzaminu na poziomie A1.1, A1 lub A2. 
 • DELF Junior to egzamin dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Młodzież może przystąpić do egzaminów na poziomie A1, A2, B1 lub B2. 
 • DELF Tout Public to egzamin przeznaczony dla dorosłych. Dorośli mogą przystępować do egzaminu na każdym poziomie od A1 do C2. 
 • DELF Pro to egzamin dla osób pracujących w środowisku francuskojęzycznym. Można przystąpić do tego egzaminu na poziomie A1, A2, B1 i B2. Zakres tematyczny tego egzaminu skupia się na zagadnieniach związanych z pracą i ocenia kompetencje językowego niezbędne do codziennego funkcjonowania w środowisku pracowniczym. 

TCF Test de Connaissance du Français

Test wiedzy z języka francuskiego (TCF) to ogólny test sprawdzający znajomość języka francuskiego jako języka obcego. Test składa się z części obowiązkowej i dwóch części nieobowiązkowych. 

Część obowiązkowa obejmuje zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i mówienia. Część dodatkowa uwzględnia zadania z zakresu jednej lub dwóch dziedzin szczegółowych.

TCF jest oceniany w skali od 1 do 5, zgodnie z międzynarodową skalą biegłości językowej Rady Europy. Jest ważny dwa lata.

Rodzaje egzaminów TCF:

 • TCF TP to ogólny test dla wszystkich osób (od 16 lat), które chcą uzyskać certyfikat znajomości języka francuskiego w celach osobistych, zawodowych lub edukacyjnych. 
 • TCF Canada to test uznany przez kanadyjski rząd federalny za część projektu migracyjnego w prowincji Kanady. Jest przeznaczony dla osób, które planują zamieszkać w Kanadzie i chciałyby się ubiegać o kanadyjskie obywatelstwo.
 • TCF Quebec to test uznawany przez Ministerstwo ds. Imigracji, Francizacji i Integracji Quebecu. Jest przeznaczony dla osób, które planują zamieszkać w prowincji Quebec. 
 • TCF IRN (Integration, Residence and Nationality): to oficjalny test uznawany przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla każdej osoby, która chce się ubiegać o obywatelstwo francuskie, pozwolenie na pobyt we Francji lub certyfikat w ramach szkolenia językowego OFII.

TFI to inaczej TOEIC® w języku francuskim

 stanowi on uzupełnienie oferty ETS o egzamin z języka francuskiego dla środowiska pracy i biznesu. TFI skierowany jest do osób chcących zmierzyć swoje praktyczne umiejętności z języka francuskiego i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Honorowany przez setki firm na całym świecie, jest integralnym elementem systemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej:https://www.ets.org

The European Language Certificates Français TELC Français

Egzaminy TELC opracował  telc GmbH na poziomach zaawansowania od  A1 do B2 dla osób dorosłych. Na poziomie B1 można przystępować do egzaminu z języka specjalistycznego TELC Français B1 pour la Profession

Dla uczniów są egzaminy TELC Français A2 Ecole oraz telc Français B1 Ecole.

Więcej informacji: www.telc.net

Test wiedzy z języka francuskiego (TCF)

Francuski test oceniający (TEF)

Test wiedzy z języka francuskiego (TCF)

Test znajomości języka francuskiego (TCF) to ogólny test poziomujący z języka francuskiego przeznaczony dla wszystkich odbiorców, którzy ze względów zawodowych, osobistych lub związanych z nauką chcą, aby oceniono ich znajomość języka francuskiego. Ten test mierzy umiejętności i ogólny poziom znajomości języka francuskiego kandydatów, umieszczając ich na skali poziomów indeksowanej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL). Wydawany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, jest standaryzowany i kalibrowany przez France Éducation international.

TCF posiada kilka międzynarodowych standardów jakości: QMark 214 ALTE (Stowarzyszenie Testerów Językowych w Europie), a także normę ISO:9001 wersja 2015, dla wszystkich swoich procesów.

Istnieją krajowe i międzynarodowe wersje TCF, które dostosowują się do wszystkich odbiorców zgodnie z ich projektem:

TCF dla ogółu społeczeństwa: test uznawany przez francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji jako część rekrutacji na uczelnię wyższą (uniwersytet, Grande Ecole);

TCF Canada: test uznany przez kanadyjski rząd federalny jako część projektu migracyjnego w prowincji Kanady;

TCF Quebec: test uznawany przez Ministerstwo ds. Imigracji, Francizacji i Integracji Quebecu dla migracji do Quebecu;

TCF Integration, Residence and Nationality: oficjalny test uznawany przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla każdego wniosku o obywatelstwo francuskie, pozwolenie na pobyt we Francji lub certyfikat w ramach szkolenia językowego OFII.

TCF składa się z kilku testów w zależności od wariantów (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, opanowanie i struktura języka, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne).

Ważność wyników wynosi dwa lata.

 • TEF test d’Evaluation de Français

Francuski test oceniający (TEF) to test, który jest opracowywany i dystrybuowany przez CCIP– Chambre de Commerce et d’Industrie, Izbę Handlowo-Przemysłową (CCI) regionu Paris Île-de-France. Mierzy on poziom znajomości języka francuskiego według skali poziomów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz kanadyjskich poziomów biegłości językowej. Do testu mogą podejść osoby w wieku od16 lat aby potwierdzić swojego poziomu języka francuskiego w celach zawodowych, edukacyjnych lub osobistych.

TEF składa się z serii testów w formie kwestionariuszy wielokrotnego wyboru. 

Testy te obejmują rozumienie tekstu pisanego, rozumienie wypowiedzi ustnej, słownictwo i strukturę (jest to część obowiązkowa). Są też dwa testy otwarte, na które składa się wypowiedź pisemna i wypowiedź ustna (jest to część fakultatywna).

TEF jest uznawany przez wiele instytucji państwowych i międzynarodowych na całym świecie:

 • Francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (jako zwolnienie z TCF dla osób ubiegających się o wstępne przyjęcie na uniwersytet) 
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Władz Lokalnych i Imigracji (dla osób ubiegających się o obywatelstwo francuskie) 
 • Kanadyjski rząd federalny (do oceny językowej kandydatów do imigracji do Kanady) 
 • Ministerstwo Imigracji i Społeczności Kulturowych Quebecu (do procedur imigracyjnych) 
 • Wiele francuskojęzycznych firm i instytucji edukacyjnych (do aplikacji na dane stanowisko w firmie lub na uczelnię wyższą) 

Od 2005 roku jest dostępny w wersji elektronicznej e-TEF (tylko do testów w formacie MCQ). Jest to spore ułatwienie, które pozwala na natychmiastowe dostarczenie wyników. 

Okres ważności wyników TEF pozostawia się do uznania wybranej instytucji użytkownika. Jednak CCI Paris Île-de-France zaleca, aby wyniki były ważne przez 1 rok.

Język specjalistyczny
Chambre de commerce et d’industrie de Paris CCIP

Diplôme de français professionnel DFP jest podstawowym egzaminem z języka francuskiego potwierdzającym kompetencje językowe w sytuacjach związanych z pracą zawodową. Diplôme de Français Professionnel przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania, powiązanych z poziomami CEF Rady Europy: 

 • DFP A2
 • DFP B1

Diplôme de français professionnel AFFAIRES  DFP AFFAIRES to certyfikat potwierdzający praktyczną znajomość języka francuskiego dla biznesu. 

DFP AFFAIRES przeprowadzane są na trzech różnych stopniach zaawansowania, odpowiadających poziomom B2, C1, C2 ,

 • DFP AFFAIRES B2
 • DFP AFFAIRES C1
 • DFP AFFAIRES C 2

Diplôme de français professionnel juridique DFP juridique potwierdza znajomość specjalistycznego języka prawniczego

 •  DFP juridique B2 

Diplôme de français de la Santé DFP médical Potwierdza znajomość francuskiego języka medycznego.

 • DFP médical B2

Diplôme de français professionnel scientifique et technique  DFP scientifique et technique to dyplom adresowany jest do osób zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w sektorach gospodarki związanych z nauką i techniką we francuskojęzycznym otoczeniu.

DFP scientifique et technique jest uznawany na całym świecie.

 • DFP scientifique et technique B1  

Diplôme de français professionnel secrétariat DFP secrétariat potwierdza umiejętność porozumiewania się w języku francuskim w sytuacjach związanych z pracą biurową w różnych dziedzinach gospodarki: w przemyśle, handlu i w usługach. Egzamin DFP secrétariat przeprowadzany jest na dwóch poziomach zaawansowania:

 • DFP secrétariat B1 o faktycznym poziomie zaawansowania B1+
 • DFP secrétariat B2.

Diplôme de français du Tourisme, de l’Hôtellerie, et de la Restauration DFP tourisme et hôtellerie

Jest adresowany jest do osób zatrudnionych w sektorze turystycznym, w hotelarstwie i restauratorstwie oraz studentów i stażystów planujących zatrudnienie w tych sektorach. Dyplom ten jest uznawany przez pracodawców z branży turystycznej i hotelarskiej na całym świecie.

 • DFP tourisme et hôtellerie B1 o faktycznym poziomie zaawansowania B1+

Francuski test oceniający (TEF)

certyfikaty_tef.jpg

Francuski test ewaluacyjny (TEF) jest opracowywany i dystrybuowany przez Izbę Handlowo-Przemysłową (CCI) regionu Paris Île-de-France. Ten test mierzy umiejętności i ogólny poziom znajomości języka francuskiego kandydatów, umieszczając ich na skali poziomów zindeksowanej na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL) oraz kanadyjskich poziomów biegłości językowej. Obejmuje serię testów w formie kwestionariuszy wielokrotnego wyboru (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie wypowiedzi ustnej, słownictwo i struktura) oraz dwa testy otwarte (wypowiedź pisemna i wypowiedź ustna). Od 2005 roku jest dostępny w wersji elektronicznej z e-tef (tylko do testów w formacie MCQ), co pozwala na natychmiastowe dostarczenie wyników. Okres ważności wyników TEF pozostawia się do uznania instytucji użytkownika. CCI Paris Île-de-France zaleca, aby wyniki były ważne przez 1 rok.

Oficjalne uznanie krajowe i międzynarodowe:

francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (rozporządzenie ministerialne z dnia 26 kwietnia 2012 r.) jako zwolnienie z TCF dla DAP;

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Terytoriów Zamorskich, Władz Lokalnych i Imigracji (rozporządzenie z dnia 11 października 2011 r. ustalające wykaz dyplomów i zaświadczeń wymaganych od osób ubiegających się o obywatelstwo francuskie), które mogą być wykorzystywane w procedurach naturalizacyjnych;

Kanadyjski rząd federalny (Citizenship and Immigration Canada) do oceny językowej kandydatów do imigracji do Kanady (klasa wykwalifikowanego pracownika lub klasa kanadyjskiego doświadczenia);

Ministerstwu Imigracji i Społeczności Kulturowych Quebecu za pośrednictwem TEFAQ, które można wykorzystać w procedurach imigracyjnych do Quebecu;

wiele francuskojęzycznych firm i instytucji edukacyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat TEF, możesz skontaktować się z: tef@cci-paris-idf.fr

Egzaminy DELF i DALF prowadzą do uzyskania dożywotnich dyplomów państwowych.

Diplôme d’études en langue française (DELF) i jego odmiany (ogólnie, junior, prim) oraz Diplôme in-depth in French (DALF) to oficjalne dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i ważne wszędzie na świecie. Dyplomy te są zharmonizowane w skali poziomów biegłości (od A1.1 do C2) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Poświadczają one opanowanie czterech sprawności językowych (rozumienie i wypowiadanie się w mowie, rozumienie i wypowiadanie się w piśmie), są od siebie niezależne i ważne bezterminowo. Uwzględniają międzynarodowe standardy jakości obowiązujące jednostki certyfikujące. Oferowanych jest kilka wersji DELF w celu dostosowania tematów ćwiczeń do odbiorców.

DELF

DALF

DELF Prime

Młodszy DELF

DILF

Inne certyfikaty

 

Logo

DELF

Odbiorcy: starsza młodzież i dorośli

Poziomy objęte CEFR: A1, A2, B1 i B2

Opis testów

DALF

Publiczny: dorośli w sytuacji uniwersyteckiej lub zawodowej

Poziomy objęte CEFR: C1 i C2

Opis testów

DELF Prime

Publiczne: dzieci w wieku od 7 do 12 lat rozpoczynające naukę języka francuskiego jako języka obcego i uczestniczące w nauce odpowiadającej francuskiemu poziomowi podstawowemu

Poziomy objęte CEFR: A1.1, A1 i A2

Opis testów

Młodszy DELF

Publiczność: młodzież publiczna, w wieku gimnazjalnym

Poziomy objęte CEFR: A1, A2, B1 i B2

Opis testów

W ramach wniosku o wstępne przyjęcie (DAP) na uniwersytet, licencja 1 lub do szkoły architektonicznej, minimalny wymagany poziom to DELF B2 lub DALF (C1 lub C2), te dyplomy są zwolnione z jakiegokolwiek testu językowego. Są to jedyne stopnie naukowe uznawane przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów (CPU).

Rejestracja odbywa się bezpośrednio w ośrodkach egzaminacyjnych. Koszt rejestracji na dyplom jest ustalany przez każde zatwierdzone centrum egzaminacyjne pod zwierzchnictwem rektoratów akademii lub służb kulturalnych ambasad francuskich. Aby się zarejestrować i poznać ceny, skontaktuj się z wybranym centrum egzaminacyjnym DELF-DALF. Znajdź listę ośrodków egzaminacyjnych we Francji i za granicą na specjalnej stronie międzynarodowej witryny France Éducation.

DILF

Wstępny dyplom znajomości języka francuskiego (DILF) to oficjalny dyplom wydawany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu potwierdzenia pierwszego poziomu znajomości języka francuskiego, poziomu A1.1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL). . Ocenia komunikatywną i językową treść opisaną w Referencie dla pierwszych akwizycji języka francuskiego w czterech sprawnościach językowych (recepcja ustna i produkcja, recepcja pisemna i produkcja). DILF jest pierwszym krokiem w kierunku DELF i DALF. Jest oferowany tylko na terytorium Francji

Publiczność: absolutnie początkujący i nowicjusze we Francji powyżej 16 roku życia

Omówione poziomy CEFR: A1.1 (pełny poziom początkujący)

Opis testów

Rejestracja odbywa się bezpośrednio w ośrodkach egzaminacyjnych. Koszt rejestracji na dyplom jest ustalany przez każde centrum egzaminacyjne zatwierdzone przez France Éducation international. Znajdź wszystkie informacje na dedykowanej stronie, klikając tutaj.

Inne certyfikaty w języku francuskim

Dyplomy uniwersyteckie (DU)

Dyplomy uniwersyteckie (DU) to dyplomy instytucji wydawane przez francuskie uniwersytety. W przypadku nauczania języka francuskiego jako języka obcego DUEF (dyplomy uniwersyteckie w zakresie studiów francuskich) potwierdzają różne poziomy znajomości języka francuskiego, zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFRL).

Dyplomy te, oparte na CEFR i obejmujące wszystkie poziomy (od A1 do C2), potwierdzają naukę języka francuskiego jako języka obcego w środowisku uniwersyteckim. Od poziomu B2 szkolenie kładzie nacisk na orientację uniwersytecką, mając na celu przygotowanie zagranicznych studentów do kontynuowania nauki na kursie języka francuskiego. Testy do tych dyplomów uniwersyteckich są opracowywane przez każde z centrów językowych na podstawie wspólnego modelu zatwierdzonego przez ADCUEFE (Stowarzyszenie dyrektorów uniwersyteckich centrów studiów francuskich dla obcokrajowców). Oprócz umiejętności językowych, DUEF weryfikują zdolność kandydatów do studiowania na kursach uniwersyteckich oraz kulturę nabytą w różnych obszarach specjalistycznych objętych oferowanymi kursami (historia współczesnej Francji, literatura francuskojęzyczna, świat biznesu itp.). Jako takie uzupełniają krajowe certyfikaty, takie jak DELF i DALF. Jednak DU nie są dyplomami krajowymi.Jako takie uzupełniają krajowe certyfikaty, takie jak DELF i DALF. Jednak DU nie są dyplomami krajowymi. Do DUEF, dodawane są inne DU specyficzne dla każdej uczelni. Na przykład DU-DSA (dyplom ukończenia studiów podyplomowych do nauczania języka francuskiego) kształci na poziomie dydaktycznym i praktycznym (obserwacja i interwencja na zajęciach) przyszłych lektorów języka francuskiego za granicą. Niektóre ośrodki oferują pełne szkolenie w języku francuskim do celów akademickich (FOU), szkolenie zatwierdzone przez DU FOU, a także specjalistyczne DU zgodnie z niektórymi kursami uniwersyteckimi.

Dyplomy te są obecnie uznawane przez wiele uniwersytetów jako dowód poziomu języka wymaganego do zapisania się na wydział.

DFP

Profesjonalne francuskie dyplomy (DFP)

11 francuskich dyplomów zawodowych (DFP) CCI Paris Île-de-France zostało zaprojektowanych tak, aby umożliwić każdemu, w zależności od sytuacji, ocenę umiejętności komunikowania się w języku francuskim w głównych sektorach zawodowych. Zintegrowany z kilkoma zagranicznymi systemami edukacyjnymi na poziomie uznawanym przez prestiżowe szkoły i uniwersytety, oferowany w placówkach francuskiej sieci kulturalnej i sojuszy françaises, międzynarodowy wymiar DFP stanowi prawdziwy atut dla wszystkich, którzy muszą ewoluować we francusko- mówiąc kontekst zawodowy, we Francji lub na świecie.

Francuskie dyplomy ogólnozawodowe (DFP poziomy A2 i B1) są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć naukę języka francuskiego w celach zawodowych;

francuskie dyplomy zawodowe na poziomach B1, B2, C1 i C2 umożliwiają zatem spójny postęp, obejmując ogólną wiedzę wspólną dla wszystkich form komunikacji zawodowej;

Profesjonalne dyplomy francuskie SPECIALTY są skierowane do osób, które wybrały swoją specjalizację i chcą udowodnić, że potrafią porozumiewać się w języku francuskim w określonym kontekście zawodowym, takim jak prawo, turystyka, hotelarstwo i gastronomia, praca sekretarska, nauka i technika, zdrowie i medycyna.

Więcej informacji na temat programów DFP można uzyskać pod adresem: dfp@cci-paris-idf.fr

TESTYhttps://francaisfacile.rfi.fr/fr/tester-son-niveau/

„Diplôme d’Etudes en Langue Française” (DELF), „Diplôme Approfondi de Langue Française” (DALF) i „Test de connaissance du Français” (TCF) to dyplomy wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i formalnie uznawane za uznawany przez wszystkie uniwersytety i szkoły uczące języka francuskiego, zarówno we Francji, jak i za granicą.

Egzaminy można zdawać w 900 zatwierdzonych centrach egzaminacyjnych w 154 krajach, w tym we Francji.

Poziomy

Od 1 września 2005 poziomy certyfikowane przez te egzaminy są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) określonym przez Radę Europy.

DELF / DALF

6 dyplomów składających się na DELF i DALF jest całkowicie niezależnych, co oznacza, że kandydaci mogą zarejestrować się bezpośrednio na wybrany przez siebie egzamin odpowiadający ich aktualnemu poziomowi znajomości języka francuskiego.

Dyplom DELF lub DALF jest ważny dożywotnio.

TCF

TCF to standardowy egzamin ogólny, w którym pytania stają się coraz trudniejsze od poziomu A1 do C2 CEFR. Składa się z obowiązkowych testów (rozumienie ze słuchu, znajomość struktur, rozumienie tekstu pisemnego) w formie pytań wielokrotnego wyboru oraz testów fakultatywnych (wypowiedź ustna i pisemna).

Dyplom TCF jest ważny 2 lata.

 1. W dziedzinie egzaminów konkurują ze sobą i dlatego mamy dwa podobne certyfikaty: TCF i TEF.


Certyfikaty z języka niemieckiego

Język niemiecki jest jednym z najpopularniejszych języków obcych na świecie. Jest językiem urzędowym w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Belgii i części Francji. Obecnie istnieje wiele certyfikatów językowych, które potwierdzają znajomość języka niemieckiego. 

Certyfikaty te są wydawane przez różne instytucje, w tym przez rządy, uniwersytety i organizacje międzynarodowe.

Certyfikaty z ogólnego języka niemieckiego.

 1. Goethe Zertifikat  Goethe Institut
 2. TEST Daf Deutsch als Fremdsprache  Instytut TestDaF w Hagen
 3. ÖSD  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch,  Österreich, Schweiz, Deutschland  ÖSD
 4. DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 
 5. DAAD German Academic Exchange Service) Language Certificate

1.Goethe Zertifikat 

Certyfikat Goethe to międzynarodowy certyfikat języka niemieckiego, który jest uznawany przez wiele instytucji na całym świecie. Certyfikaty Goethe są wydawane przez Goethe Institut, międzynarodową instytucję kulturalną, która promuje język i kulturę niemiecką. Nie mają terminu ważności. 

Egzaminy Goethe są przeprowadzane w ponad 1000 ośrodków egzaminacyjnych w ponad 90 krajach na całym świecie. Egzaminy są przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej. 

Certyfikaty Goethe są dostępne na wszystkich sześciu poziomach biegłości językowej.

Poziomy A1 i A2 posiadają oddzielne egzaminy dla dzieci i młodzieży (10-16 lat) i dorosłych.

Egzamin Goethe składa się z dwóch części: 

  • części pisemnej z trzema zadaniami: czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzi pisemnej 
  • części ustnej: wypowiedź i interakcja ustna

Czas trwania różni się w zależności od poziomu testu.

 • Goethe Test Pro

to komputerowy test języka niemieckiego, który jest przeznaczony dla osób, które chcą udowodnić swoją znajomość języka niemieckiego w kontekście zawodowym. Chociaż egzamin jest przeznaczony dla osób potrzebujących języka niemieckiego do pracy, mogą do niego przystąpić również osoby chcące poznać swój poziom języka. 

Jest to test, który określa poziom języka osoby przystępującej. Na zakończenie otrzymuje się certyfikat zawierający wynik oraz szczegółowy opis poziomu językowego od A2 do C2.

Składa się z dwóch części: czytanie ze zrozumieniem (w tym leksyka i gramatyka) oraz interakcja ustna. Goethe-Test PRO trwa zwykle od 60 do 90 minut.

Więcej :https://www.goethe.de/

2.TEST Daf Deutsch als Fremdsprache

Test Daf jest egzaminem językowym na poziomie zaawansowania od B2 do C1 wydawanym przez Instytut TestDaF w Hagen. TestDaF to najważniejszy egzamin z języka niemieckiego dla kandydatów międzynarodowych na studia. Naukowcy mogą także wykorzystać TestDaF do przygotowania pobytów badawczych na niemieckich uczelniach.

Certyfikat TestDaF jest ważny bezterminowo i jest uznawany przez wszystkie uczelnie w Niemczech. Do egzaminu TestDaF można przystąpić w ponad 500 ośrodkach egzaminacyjnych w 100 krajach. TestDaF można zdawać w licencjonowanych centrach egzaminacyjnych na całym świecie.

Test odbywa się w tych samych terminach na całym świecie a certyfikat służy jako dowód znajomości języka niemieckiego zarówno na studiach, jak i w  pracy.

Egzamin TestDaF składa się z następujących części:

  1. Rozumienie tekstu czytanego -w tej części przystępujący znajdzie 3 teksty, na przeczytanie których i wykonanie zadań ma 60 minut. 
  2. Rozumienie ze słuchu- przystępujący usłyszy 3 teksty. Ta część trwa 40 minut. 
  3. Wypowiedź pisemna -przystępujący ma do napisania 1 tekst w ciągu 60 minut. 
  4. Wypowiedź ustna trwa 35 minut. 

Egzamin TestDaF ocenia wiedzę i umiejętności językowe na różnych poziomach i dlatego może przedstawiać różne wyniki na certyfikacie:

  • TDN 3
    Stanowi przepustkę jedynie na wybranych uczelniach.
  • TDN 4
    To ocena, która umożliwia ubieganie się się o przyjęcie na studia na prawie wszystkich kierunkach studiów na niemieckojęzycznych uczelniach z wyjątkiem tych, które wymagają TDN 5.
  • TDN 5
   To najwyższa ocena, jaką można osiągnąć. Oznacza możliwość ubiegania się o studia na większości uczelni i kierunkach.

Więcej: https://www.testdaf.de

3.ÖSD  Österreichisches Sprachdiplom Deutsch,  Österreich, Schweiz, Deutschland

Jest to zatwierdzony przez państwo system egzaminowania i oceniania języka niemieckiego jako języka obcego i języka niemieckiego jako drugiego. Egzaminy ÖSD odpowiadają poziomom „Wspólnego europejskiego systemu opisu kształcenia językowego” (CEFR) i profilu niemieckiego. Są uznawane na całym świecie jako dowód znajomości języka niemieckiego. Niemiecki akronim ÖSD oznacza „Österreichisches Sprachdiplom Deutsch” oraz „Österreich, Schweiz, Deutschland” (Austria, Szwajcaria, Niemcy). 

Od końca 2009 roku ÖSD jest samowystarczalną organizacją non-profit. Pierwsze egzaminy przeprowadzono w 1995 roku, wówczas w 7 licencjonowanych ośrodkach. Obecnie co roku ponad 100 000 kandydatów z całego świata przystępuje do egzaminu ÖSD w jednym z około 400 licencjonowanych ośrodków. 

W 1998 roku ÖSD otrzymało od Komisji Europejskiej „Europejską Odznakę Innowacyjnych Projektów w Nauczaniu i Uczeniu się Języków”.

ÖSD propaguje koncepcję języka niemieckiego jako języka pluricentrycznego, odzwierciedlającego różnorodność języka niemieckiego na egzaminach. W ten sposób standardowe odmiany krajów niemieckojęzycznych, Austrii, Szwajcarii i Niemiec, są traktowane jednakowo i reprezentowane na wszystkich egzaminach. Zadania z czytania i słuchania wykorzystują teksty pochodzące z tych krajów. 

Egzaminy ÖSD składające się z dwóch modułów:

Egzamin pisemny (czytanie, słuchanie, pisanie) i egzamin ustny (mówienie) można zdawać indywidualnie lub w połączeniu ze sobą.

Egzaminy ÖSD składające się z czterech modułów:

Obydwa egzaminy, ÖSD Zertifikat B1 i ÖSD Zertifikat C2, składają się z czterech modułów (czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie), które można zdawać indywidualnie lub w połączeniu ze sobą.

Rodzaje egzaminów:

Poziom zaawansowania A1

 • ÖSD Zertifikat A1 (ZA1), ÖSD Zertifikat A1 / Österreich (ZA1/Ö)

Poziom zaawansowania A2

 • ÖSD Zertifikat A2 (ZA2), ÖSD Zertifikat A2 / Österreich (ZA2/Ö)

Poziom zaawansowania B1

 • ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 (ZDÖ B1),ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1 / Jugendliche (ZDÖ B1/J), ÖSD Zertifikat B1 (ZB1)

Poziom zaawansowania B2

 • ÖSD Zertifikat B2 (ZB2)

Poziom zaawansowania C1

 • ÖSD Zertifikat C1 (ZC1)

Poziom zaawansowania C2

 • ÖSD Zertifikat C2 (ZC2)
 • ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch (ZC2/WD)

Dla dzieci i młodzieży:

 • ÖSD KID A1
 • ÖSD KID A2
 • ÖSD Zertifikat B1 / Jugendliche (ZB1/J)
 • ÖSD Zertifikat B2 / Jugendliche (ZB2/J)
 • ÖSD Zertifikat C1 / Jugendliche (ZC1/J)

Więcej:https://www.osd.at/

4.DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

DSH można zdawać wyłącznie na licencjonowanych uniwersytetach I uczelniach na terenie Niemiec przed rozpoczęciem studiów i jest przeznaczony dla studentów zagranicznych. Ten test potwierdza poziomy zaawansowania między B2 i C2. 

Egzamin DSH składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa około 3,5 godziny i obejmuje testy rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i gramatyki. Do egzaminu ustnego można przystąpić tylko wtedy, gdy z egzaminu pisemnego uzyskano co najmniej 57% punktów (w związku z tym egzamin pisemny i ustny nie odbywają się tego samego dnia)

Egzamin ustny odbywa się osobiście przed komisją egzaminacyjną (składającą się z dwóch egzaminatorów)  Część ustna trwa około 20 minut i obejmuje test mówienia. Ocena składa się w 70% z części pisemnej i w 30% z części ustnej. Obydwie części muszą być zdane. 

Egzaminy DSH można zdać wyłącznie w wybranych szkołach wyższych w Niemczech. Raz zdany egzamin jest ważny bez ograniczeń. Niezdany egzamin można powtarzać dowolną ilość razy.

Wyniki podaje się w DSH:

  • DSH 1 (min.57%) 
  • DSH 2 (min. 67%) 
  • DSH 3 (min. 82%) 

Do podjęcia studiów na większości uczelni potrzebny jest zazwyczaj wynik DSH 2

Źródło: https://www.llc.uni-hannover.de/

4.TELC The European Language Certificates

TELC z języka niemieckiego to międzynarodowy egzamin językowy, który jest dostępny na wszystkich poziomach biegłości językowej.

Certyfikaty mają akredytacje instytucji rządowych, są honorowane na uczelniach wyższych, uprawniają do podjęcia studiów w Niemczech oraz są brane pod uwagę przy ubieganiu się o obywatelstwo. Egzaminy opracowuje i zarządza nimi organizacja telc gGmbH.

Istnieje ponad dwa tysiące ośrodków egzaminacyjnych w ponad 20 krajach.

Certyfikaty TELC z języka niemieckiego są popularne wśród osób, które chcą udowodnić swoją znajomość języka niemieckiego w celach akademickich, zawodowych lub osobistych. 

Egzamin TELC trwa około 2,5 do 3 godzin. Składa się z 4 części, wszystkie muszą być zdane:

  • Czytanie ze zrozumieniem i elementami językowymi
  • Pisanie 
  • Słuchanie
  • Mówienie

Istnieją także specjalistyczne egzaminy TELC jak:

 • TELC Pflege

Ten egzamin przeznaczony jest dla profesjonalistów pracujących w pielęgniarstwie i opiece geriatrycznej, którzy muszą wykazać się umiejętnościami językowymi na poziomie B1 lub B2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny trwa 1 godzinę i 55 minut. Przed egzaminem ustnym zdający ma 20 minut na przygotowanie. 

 • TELC Medizin

Ten certyfikat jest przeznaczony dla lekarzy, którzy chcą wykonywać swój zawód w Niemczech i muszą poświadczyć swój poziom znajomości języka niemieckiego za pomocą oficjalnego dyplomu. 

Więcej: https://www.telc.net/sprachpruefungen/zertifikatspruefung/deutsch/

5. DAAD German Academic Exchange Service Language Certificate

DAAD Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej Certyfikat językowy stanowi dowód znajomości języka i jest wymagany w przypadku stypendiów, studiów za granicą lub staży za granicą wraz z innymi dokumentami aplikacyjnymi.

Egzamin wymagany do wydania certyfikatu składa się z części pisemnej i ustnej i sprawdza wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiedzi pisemnej i ustnej.

Część ustna egzaminu składa się z krótkiej rozmowy kwalifikacyjnej lub prezentacji tematycznej; w części pisemnej zostaną zadane pytania dotyczące rozumienia ze słuchu i czytania oraz krótki esej tematyczny. 

Więcej: https://www.h-brs.de/en/spz/daad-language-certificate

Certyfikaty z języka włoskiego jako języka obcego

Oprócz włoskich certyfikatów, które prezentujemy poniżej istnieją również inne certyfikaty z języka włoskiego, które są wydawane przez zagraniczne instytucje:

 • Certificat de Connaissance de la Langue Italienne CCI wydawany przez Alliance Française.
 • Certificat de Compétence en Langue Italienne CCI certyfikat wydawany przez Goethe-Institut.
 • Włoskie certyfikaty językowe

1.CILS Certificato di Italiano Lingua Straniera Università per Stranieri di Siena

2.CELI Certificato di Lingua Italiana Università per Stranieri di Perugia

3.PLIDA Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

4.Diploma di Lingua Italiana AIL „Firenze”®AIL

5.CEDILS Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji

6.DITALS Diploma di italiano per traduttori e interpreti Uiversità per Stranieri di Siena

7.DILS-PG Centro Valutazione Certificazioni Linguistiche Perugia

Certyfikaty z ogólnego języka włoskiego

1.CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera Uiversità per Stranieri di Siena

CILS certyfikaty wydawane przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie. CILS są podzielone na sześć poziomów, od A1 do C2, zgodnie z CEFR. CILS są uznawane przez wiele instytucji na całym świecie, w tym przez uczelnie, pracodawców i organy administracji publicznej.

Rodzaje egzaminów CILS:

 • Wstępne: CILS A1, CILS A2,
 • Właściwe: CILS Uno  poziom B1, CILS Duo  poziom B2, CILS Tre  poziom C1, CILS Quattro  poziom C2
 • Każdy egzamin składa się z następujących elementów: słuchania, czytania i analizy tekstu oraz dłuższego wypracowania. Po krótkiej przerwie jest część ustna. Długość egzaminu zależy od poziomu trudności. B1 trwa około 3 godzin, podczas gdy C2 zajmuje nawet 6 godzin zegarowych.

Więcej: https://cils.unistrasi.it/79/Il_sistema_di_Certificazione_CILS.htm

2.CELI Certificati di conoscenza della lingua italiana Università per Stranieri di Perugia

 • CELI – certyfikaty wydawane przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w  Perugia. CELI są uznawane przez wiele instytucji na całym świecie, w tym przez uczelnie, pracodawców i organy administracji publicznej. Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii, poprzez CVCL, jest jedyna instytucją włoską będącą członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe), stowarzyszenia 34 instytucji europejskich, które samodzielnie zarządzają egzaminami i certyfikacjami językowymi języka ojczystego w danym kraj Egzaminy certyfikacyjne CELI są przeprowadzane przez CVCL Centrum Oceny i Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Perugii. 

Rodzaje egzaminów CELI:

 6 certyfikatów CELI dla języka włoskiego określające 6 poziomów od A1 do C2;

CELI dla dorosłych CELI IMPATTO- poziom A1, CELI 1- poziom A2, CELI 2 -poziom B1, CELI 3-poziom B2, CELI 4- poziom C1, CELI 5 -poziom C2 

3 certyfikaty dla młodzieży (dla poziomów A2, B1 i B2):

CELI A Certificati di lingua italiana per adolescenti, dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Odbywają się raz w roku

Podzielone są na 3 poziomy: CELI 1 A poziom A2, CELI 2 A poziom B1, CELI 3 A poziom B2 

2 certyfikaty CIC włoskiego języka biznesowego, (dla poziomów B1 i C1), 

trzy certyfikaty dla imigrantów, (dla poziomów A1, A2 i B1), 

3 Egzaminy CELI I Certificati di lingua italiana per immigrati

CELI I są dla obcokrajowców związanych z projektem stałej migracji oraz, ze szczególnym uwzględnieniem CELI Impatto, imigrantów. 

Konstrukcja testu nie uwzględnia tylko kompetencji językowych, ale rozciąga się również na kompetencje obywatelskie i międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem komponentu mówionego na poziomach A2 i B1.

Poziomy egzaminów CELI I :  CELI I IMPATTO I- poziom A1, CELI I 1I  poziom A2, CELI I 2I  poziom B1, CELI I Obywatelstwo 3I  poziom B2

Więcej:https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana

3.PLIDA Programma Lingua Italiana Dante Alighieri Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

Certyfikaty wydawane przez Società Dante Alighieri zatwierdzane przez Università La Sapienza w Rzymie są wydawane od 2008 roku. PLIDA są podzielone na pięć poziomów, od A1 do C2, zgodnie z CEFR. PLIDA są uznawane przez wiele instytucji na całym świecie, w tym przez uczelnie, pracodawców i organy administracji publicznej. We Włoszech jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oraz przez Ministerstwo Edukacji a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Certyfikat PLIDA jest ważny w celu ubiegania się o pozwolenie na pobyt długoterminowy (il Permesso di Soggiorno CE) – minimalny poziom A2. Przed przystąpieniem do egzaminu należy wybrać poziom. Test obejmuje 4 części: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie i mówienie. 

Poziomy egzaminów PLIDA:

 • A1, A2, B1, B2, C1

Więcej: plida.it/

4.Diploma di Lingua Italiana AIL „Firenze”®AIL

System egzaminów certyfikujących znajomość języka włoskiego jako obcego został opracowany przez Accademia Italiana di Lingua (AIL), stowarzyszenie poświadczającego poziom języka włoskiego osiągnięty dyplomami „Firenze”.

Dyplomy AIL, uznawane i stosowane ze względu na swoją wiarygodność w różnych krajach Europy, ściśle odzwierciedlają wytyczne określone we Wspólnym Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Egzaminy dyplomowe „Firenze” z języka włoskiego w mowie i piśmie na różnych poziomach umiejętności odbywają się cztery razy w roku w centrach egzaminacyjnych na całym świecie.  

Po zdaniu egzaminu przez kandydata, AIL ocenia go zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i przyznaje oficjalną kwalifikację trzy miesiące po jego posiedzeniu. Egzaminy są jedyne w swoim rodzaju, a korekta części pisemnej i ocena końcowa przeprowadzana jest w głównym biurze we Florencji, aby zapewnić jednolitą ocenę. 

Od 2007 roku egzamin AIL DILC – B1 jest uznawany przez UFFT (Szwajcarskie Federalne Biuro ds. Edukacji Zawodowej i Technologii) za końcowy egzamin z języka włoskiego, który jest drugim językiem narodowym we wszystkich zawodowych szkołach komercyjnych Konfederacji Szwajcarskiej.

Poziomy egzaminów AIL:

DELI Diploma Elementare di Lingua Italiana znajomość języka włoskiego na poziomie elementarnym A1- A2. 

 • DELI A1 „FIRENZE”® AIL Basic I, DELI A2 „FIRENZE”® AIL Basic II, DELI A2 „FIRENZE”® AIL Basic

DILI Diploma Intermedio di Lingua Italiana znajomość języka włoskiego na poziomie średniozaawansowanym B1- B2. 

 • DILI B1 „FIRENZE”® AIL Intermediate I, DILI B2 „FIRENZE”® AIL Intermediate II

DALI Diploma Avanzato di Lingua Italiana znajomość języka na poziomie zaawansowanym C1- C2. 

 • DALI C1 „FIRENZE”® AIL Advanced I, DALI C2 „FIRENZE”® AIL Advanced II

DILC Diploma Commerciale di Lingua Italiana znajomość języka włoskiego dla biznesu na poziomie średnio zaawansowanym (B1)

 • DILC B1 Certyfikat języka włoskiego w handlu „FIRENZE” AIL Intermediate , DALC C1 Certyfikat języka włoskiego w handlu „FIRENZE” AIL Advanced I

Więcej: www.acad.it

Certyfikaty z języka włoskiego dla nauczycieli

Certyfikaty nauczania języka włoskiego dla obcokrajowców, które poświadczają kompetencje dydaktyczne w nauczaniu języka włoskiego dla obcokrajowców są trzy: Cedils, Ditals i Dils-str.

W 2016 r. Ministerstwo uznało certyfikaty II stopnia (Cedils, Dils-PG II i Ditals II) za kwalifikacje specjalizacyjne w języku włoskim L2 i w związku z tym ostatecznie przyznało, że są to kwalifikacje pod każdym względem równoważne, które poświadczają te same umiejętności..

5. CEDILS Certificazione di conoscenza della lingua italiana per docenti di italiano L2 Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji (którego egzaminy oceniane są przez Laboratorium ITALS. Jest certyfikatem, który potwierdza znajomość języka włoskiego w celu nauczania języka włoskiego jako języka obcego.

Certyfikat CEDILS jest podzielony na dwa poziomy:

CEDILS I  poziom podstawowy oraz CEDILS II poziom średnio zaawansowany.

Egzaminy CEDILS są przeprowadzane na całym świecie przez akredytowane ośrodki egzaminacyjne. Są dostępne w formie pisemnej, ustnej i/lub praktycznej. Certyfikat CEDILS jest uznawany przez wiele instytucji na całym świecie, w tym przez uczelnie, pracodawców i organy administracji publicznej. Certyfikat CEDILS jest ważny przez 5 lat.

6.DITALS Diploma di italiano per traduttori e interpreti 

DITALS wydawany przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować jako tłumacze lub lektorzy języka włoskiego. DITALS jest podzielony na dwa poziomy, I i II zgodnie z CEFR. Niższy zdawać mogą osoby, które mają wykształcenie średnie i udokumentowane 60 godzin nauczania. 

Wyższy skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu glottodydaktyki. Certyfikat honorowany jest przez włoskie Ministerstwo Oświaty i równoważy dyplom ukończenia studiów lingwistycznych. Egzaminy ocenia Centrum Ditals. 

Więcej: https://ditals.unistrasi.it/home.asp

7 .DILS-PG Centro Valutazione Certificazioni Linguistiche 

Certyfikat DILS-PG I i II stopienia Uniwersytetu dla Cudzoziemców w Perugii to certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języków obcych, niezbędne do skutecznego i świadomego wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego dla obcokrajowców. 

Jest to ocena kompetencji nauczycielskich w zakresie nauczania języka włoskiego L2 potrzebna do pracy w tym zawodzie. 

Certyfikacja DILS-PG podzielona jest na dwa poziomy:

 • Poziom I DILS-PG: Poziom I DILS-PG jest przeznaczony zarówno dla nauczycieli języka ojczystego, którzy nie są Włochami, jak i włoskich nauczycieli. Dotyczy to tych, którzy niedawno rozpoczęli pracę w zawodzie lub których doświadczenie ogranicza się głównie do poziomów  zaawansowaniaA1-B1, zdobyte zarówno za granicą i we Włoszech w organach, instytucjach i stowarzyszeniach, które działają również w kontekście migracyjnym.
 • Poziom II DILS-PG: Poziom II DILS-PG jest przeznaczony dla nauczycieli języka włoskiego, dla których język włoski jest językiem ojczystym i dla obcokrajowców, posiadających specjalistyczne przeszkolenie w tej branży i/lub szerokie i skonsolidowane doświadczenie na wszystkich poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia (CEFR). 

Obydwa poziomy odnoszą się do profili nauczycieli o różnym doświadczeniu i umiejętnościach, w odniesieniu do których odwołuje się do EPG (European Profiling Grid), dokumentu szczegółowo opisującego podstawowe umiejętności, jakie musi posiadać nauczyciel języka obcego. Egzaminy z każdego poziomu są przeprowadzane dwa razy w roku w akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych we Włoszech i innych krajach i są oceniane są przez CVCL Centrum Oceny i Certyfikacji Lingwistycznej.

Więcej :https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana

TU link do zdjęć certyfikatów https://passaparola.pl/certyfikat-dils-pg/