Akredytacje

Akredytacje angielskich szkół językowych

Wielka Brytania

Program akredytacji British Council English monitoruje i poprawia standardy zarządzania, nauczania, zasobów i opieki społecznej w organizacjach nauczających języka angielskiego jako języka obcego w Wielkiej Brytanii. Robią to poprzez regularne kontrole, dokładnie sprawdzając każdy z ważnych dla nich punktów.

Wiecej: https://www.britishcouncil.org/education/accreditation/

English UK to charytatywne krajowe stowarzyszenie członkowskie zrzeszające akredytowane centra nauczania języka angielskiego (ELT) w Wielkiej Brytanii. Ponad 300 ośrodków członkowskich posiada pełną akredytację British Council do nauczania języka angielskiego. Reprezentuje brytyjski sektor ELT na szczeblu krajowym i międzynarodowym, promując najwyższą jakość nauczania i usług dla studentów. ENGLISH UK był formalnie znany jako ARELS. Członkowie English UK oferują gwarancję jakość, zapewniają wysoką jakość nauczania, zatrudniają pracownika opieki społecznej i posiadają całodobową infolinię alarmową. Wybierając ich, mamy gwarancję noclegu o wysokim standardzie, jasno wyjaśnione wszystkie warunki umowy i procedurę składania skarg. Ponadto członkowie zapewniają dostęp do niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy

Jest to program zapewnienia jakości dla brytyjskich organizatorów kursów języka angielskiego jako języka obcego (EFL), prowadzony przez British Council we współpracy z English UK. Szkoły, uczelnie i uniwersytety oferujące kursy języka angielskiego mogą dobrowolnie przystąpić do programu, a członkowie poddawani są inspekcjom co cztery lata, uzupełnionym niezapowiedzianymi wizytami okresowymi pomiędzy inspekcjami. Program zapewnia jakość studentom zagranicznym, którzy podejmują lub planują podjąć kurs języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Ich zewnętrzne inspekcje zapewniają, że wszystkie akredytowane centra spełniają lub przekraczają uzgodnione standardy jakości w zakresie zarządzania, zasobów i środowiska, nauczania, opieki społecznej i (w stosownych przypadkach) opieki nad osobami poniżej 18 roku życia.

Chociaż otrzymują dotację rządową, British Council jest  niezależna od rządu Wielkiej Brytanii.

Więcej: https://www.englishuk.com

Stowarzyszenie Brytyjskich Szkół Językowych zostało założone w 1993 roku przez grupę nauczycieli języka angielskiego, zainteresowanych stworzeniem marki jakości, która oferowałaby wybór i uznawała różnorodność nauczania języka angielskiego. Stowarzyszenie utrzymuje konkretny cel, jakim jest promowanie jakości, profesjonalizmu i wiedzy fachowej w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Wszystkie nasze szkoły są akredytowane przez organ zatwierdzony przez UK Border Agency.

Członków zachęca się do angażowania się w podejmowanie ważnych decyzji politycznych, wymiany informacji, dzielenia się pomysłami i wzajemnego wspierania się. Stowarzyszenie jest szczególnie atrakcyjne dla małych, prywatnych szkół typu rodzinnego. Ta przyjazna organizacja przedstawicielska rozrasta się!

Więcej: http://www.abls.co.uk/

Rada Doradcza ds. Szkół Języka Angielskiego (ACELS) została utworzona w 1969 r. pod auspicjami irlandzkiego Departamentu Edukacji i Nauki w celu kontrolowania standardów w szkołach i organizacjach nauczających angielskiego jako języka obcego poprzez program inspekcji/uznawania.

Więcej: https://www.acels.ie/

RALSA (Regionalne Stowarzyszenie akredytowanych szkół językowych ) to stowarzyszenie szkół językowych akredytowanych przez British Coucil, zlokalizowanych w Bournemouth i okolicach Stowarzyszenie istnieje od ponad 35 lat i zostało założone w oparciu o podstawowe zasady promowania Bournemouth jako centrum doskonałości edukacyjnej. Stowarzyszenie działa jako komitet, którego zadaniem jest zapewnienie członkom forum do dyskusji na tematy o charakterze edukacyjnym i zawodowym.

Podstawowymi celami wszystkich szkół RALSA jest oferowanie wysokiej jakości nauczania języka angielskiego studentom z zagranicy w bezpiecznych i profesjonalnie akredytowanych instytutach.

Więcej: https://ralsa.co.uk/about-us/

Irlandia

Akredytacja i koordynacja usług języka angielskiego (ACELS) to dziedziczna funkcja Quality and Qualifications Ireland (QQI). ACELS jest obecnie organem krajowym odpowiedzialnym za rozwój i zarządzanie programem inspekcji/uznawania dla placówek zajmujących się edukacją języka angielskiego (ELE) na szczeblu krajowym.

ACELS założono w 1969 r. pod auspicjami ówczesnego irlandzkiego Departamentu Edukacji, a jego celem było zarządzanie standardami dostawców ELE i ich rozwijanie w drodze programu inspekcji/uznawania.

Wszyscy uznani dostawcy ELE mogą nosić następującą legendę: Uznani przez ACELS, irlandzką służbę jakości i kwalifikacji, za nauczanie języka angielskiego. ACELS jest organem zapewniającym jakość edukacji języka angielskiego w Irlandii.

Więcej: https://www.acels.ie

MEI to wiodące i najdłużej działające stowarzyszenie szkół języka angielskiego w Irlandii. Początki firmy sięgają lat 60. XX wieku.  Reprezentują szkoły każdej wielkości, lokalizacji i odmiany. Od rodzinnych szkół na wsi po wybitne uniwersytety w centrach miast..Współpracują z wieloma grupami i organizacjami ELT na całym świecie. Należą do nich agenci, studenci, rządy, organizacje globalne, międzynarodowi dostawcy usług edukacyjnych i powiązani dostawcy usług.

Zanim szkoła zostanie członkiem organizacji, musi przejść rygorystyczne testy i inspekcje oraz przestrzegać rygorystycznego protokołu, który wzywa ją do zachowania najwyższego profesjonalizmu, należytej staranności i staranności. Ochrona zapisanych uczniów to podstawowa zasada MEI, dzięki której szkoły mogą zagwarantować, że uczniowie w Irlandii będą mogli ukończyć kursy językowe, na które są zapisani.

Współpracują z partnerami rządowymi i branżowymi, z Departamentem Sprawiedliwości i Równości, Departamentem Edukacji i Umiejętności oraz różnymi rządowymi grupami zadaniowymi, aby wspierać branżę ELT, kształtować standardy i wspierać interesy członków MEI.

Są członkiem Global Alliance of Education and Language Associations (GAELA), międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem jest wspieranie globalnego dialogu między instytucjami i organizacjami edukacyjnymi.

Więcej: https://mei.ie

Fáilte Ireland pomaga wspierać rozwój branży turystycznej w Irlandii poprzez strategię inwestycyjną, która stanowi podstawę wszystkich naszych inwestycji w projekty kapitałowe z zakresu turystyki, w tym wszystkich programów dotacji i partnerstw strategicznych.

Ten fundusz inwestycyjny, zarządzany przez Fáilte Ireland, wspiera projekty i inicjatywy związane z inwestycjami kapitałowymi w turystykę zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny, a także pomaga im wykorzystać potencjał Irlandii jako światowej klasy kierunku turystycznego.

Więcej: https://www.failteireland.ie

Green Standard Schools to globalne stowarzyszenie non-profit szkół językowych, które poważnie angażują się w ochronę środowiska

Przyznają akredytację dostawcom edukacji językowej, którzy mogą wykazać, że utrzymują wysokie standardy środowiskowe

Więcej: https://greenstandardschools.org

ELT Ireland to sieć wsparcia, która wspiera rozwój zawodowy w nauczaniu języka angielskiego poprzez regularne wydarzenia organizowane w całej Irlandii, w tym rozmowy o edukacji i rozwoju (prowadzone przez nauczycieli dla nauczycieli), fora pisania artykułów i konferencje, a także ELTChinwag, dwumiesięcznik Czat na Twitterze. Publikujemy także artykuły członków w corocznym Bulleti

Więcej: https://www.elt-ireland.com

QQI (Quality and Qualifications Ireland) to niezależna agencja państwowa odpowiedzialna za promowanie jakości i odpowiedzialności w usługach edukacyjnych i szkoleniowych w Irlandii. Została utworzona w 2012 r. na mocy ustawy z 2012 r. o kwalifikacjach i zapewnianiu jakości (edukacja i szkolenie). Do jego obowiązków należy zatwierdzanie i regulowanie programów nauczania języka angielskiego.

Więcej: www.qqi.ie

Malta

Misją Rady ELT ds. Szkół ELT jest wspieranie zawodu i przemysłu ELT we wszystkich jego różnych aspektach. Stymulowanie, promowanie i ochrona zawodu ELT oraz zachęcanie do sprawnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie krajowym; Podniesienie standardów kwalifikacji nauczycieli ELT i podniesienie ELT do poziomu zawodu regulowanego;

Utrzymywanie i obsługa systemów zapewnienia jakości we wszystkich aspektach pobytów w języku angielskim, które zapewniają okresowe rygorystyczne audyty w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami jakości;

Wzmacnianie reputacji Malty jako cieszącego się dobrą reputacją międzynarodowego centrum edukacyjnego we wszystkich aspektach pobytów ELT;

Stworzenie ram kwalifikacji ELT opartych na efektach uczenia się i odniesionych do Maltańskiej Ramy Kwalifikacji zgodnie z Międzynarodowymi i Europejskimi Sieciami Kwalifikacji;

Ustanowienie i utrzymanie ustawowych powiązań pomiędzy ELT a branżą turystyczną oraz pomiędzy ELT a innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu stworzenia ulepszonej platformy dla dalszego zrównoważonego wzrostu i wzmocnienia wszystkich gotowych istniejących relacji;

Więcej: https://eltcouncil.gov.mt/about/

Malta Tourism Authority(MTA) ma zróżnicowaną rolę, która w istocie polega na tworzeniu i wspieraniu relacji. MTA jest regulatorem i motywatorem branży turystycznej, jego partner biznesowy, promotor marki krajowej, jest tutaj, aby tworzyć, utrzymywać i zarządzać znaczącymi partnerstwami ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi turystyką.

Maltański Urząd ds. Turystyki, który został formalnie utworzony na mocy maltańskiej ustawy o usługach turystycznych i turystycznych w 1999 r. MTA pełni zróżnicowaną rolę, ale jego głównym zadaniem jest tworzenie i wspieranie relacji. Wizją MTA jest stworzenie zdrowego, zrównoważonego i sprawiedliwego sektora turystyki na Wyspach Maltańskich, przyciągając przez cały rok regularny napływ wartościowych gości z różnorodnych rynków źródłowych, przy jednoczesnym zapewnieniu, że ci, którzy wybiorą nasz cel podróży, będą obsługiwani z profesjonalizmem i troską .

Więcej: https://www.mta.com.mt/en/home

Cypr

Cypryjskie Stowarzyszenie Szkół Języka Angielskiego (ELSAC) jest pierwszą tego typu instytucją, jaka kiedykolwiek powstała na Cyprze.

Członkowie założyciele ELSAC: Malvern House/The Language Explorer, Cypr; Szkoła Językowa Xenion (część Xenion Education) i Pascal English Summer Camp (część Pascal English High Schools) mają ugruntowaną pozycję i od wielu lat zapewniają najwyższej jakości edukację językową.

Uznając potrzebę wprowadzenia systemu zapewniania jakości, ELSAC dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szkoły członkowskie posiadały licencje Ministerstwa Edukacji i przestrzegały ścisłych wytycznych zarówno w kwestiach akademickich, jak i pozaakademickich.

Kwestie akademickie obejmują: poziom kwalifikacji nauczycieli; jakość materiałów dydaktycznych, z których korzystają oraz standard środowiska uczenia się – sal lekcyjnych, powierzchni wspólnych i udogodnień oferowanych przez szkoły uczestniczące.

Kwestie pozaakademickie obejmują: zakwaterowanie; zajęcia rekreacyjne/rozrywkowe; obiektów wycieczkowych i rozrywkowych oraz upewniając się, że wszystkie takie usługi są licencjonowane i zatwierdzone przez Ministerstwo Turystyki.

http://www.moec.gov.cy/en/

Stany Zjednoczone

znane również jako „English USA” – oraz University and College Intensive English Programs (UCIEP) to dwa główne amerykańskie stowarzyszenia zajmujące się intensywnymi programami języka angielskiego, które ustanowiły standardy, które muszą spełniać wszystkie programy członkowskie.

Więcej: https://www.englishusa.org

Międzynarodowe

ALTO powstało na Światowej Konferencji Podróży Młodzieży i Studentów (WYSTC) w Miami w 1998 roku i rozrosło się do stowarzyszenia z dużą globalną bazą członkowską. Przez lata ALTO znalazło się pod parasolem kilku prestiżowych organizacji, takich jak International Student Travel Confederation (ISTC), Federation of International Youth Travel Organizations (FIYTO) oraz World Youth Student & Educational (WYSE) Travel Confederation.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. ALTO rozpoczęło nową erę jako niezależne stowarzyszenie zawodowe i nadal rozwija się dzięki rosnącej bazie członków, którzy zapewniają międzynarodowe podróże i doświadczenia edukacyjne na całym świecie.

Członkostwo jest otwarte dla liderów organizacji i firm zajmujących się podróżami językowymi lub edukacyjnymi. Jako globalna platforma jest jedyną organizacją skupiająca liderów międzynarodowych podróży edukacyjnych.

Więcej: https://altonet.org/

Eaquals jest wiodącym stowarzyszeniem zawodowym zajmującym się edukacją językową na całym świecie. Jego celem jest poprawa doświadczeń osób uczących się języków poprzez opracowanie standardów jakości nauczania języków nowożytnych

Wydaje  akredytacje poświadczające zgodność z tymi standardami dla dostawców edukacji językowej

Eaquals przestrzega zasad Rady Europy dotyczących nauki języków dla obywatelstwa europejskiego; ułatwianie swobodnego przepływu osób i idei; zwiększać wzajemną wiedzę i zrozumienie; zwiększenie ilości i jakości współpracy międzynarodowej; oraz zwalczanie uprzedzeń i nietolerancji wobec narodów różnych języków i kultur.

Eaquals doradza Radzie Europy w kwestiach polityki językowej i jest członkiem profesjonalnego Forum Sieci w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML). Współpracował z Radą Europy, aby poprawić ofertę językową dla dorosłych migrantów w 47 państwach członkowskich.

Współpracujem z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), Stowarzyszeniem Testerów Językowych w Europie (ALTE), Japońskim Stowarzyszeniem Zarządzania Szkoleniami i Edukacją (JAMOTE) oraz Europejską Konfederacją Centrów Językowych w Szkolnictwie Wyższym (CercleS).

Więcej: https://www.eaquals.org/

organizacja ta skupia najlepsze szkoły języka angielskiego z całego świata pod jedną niezawodną marką. Wysokiej jakości szkoły języka angielskiego oferują wyjątkową obsługę, niepowtarzalny charakter i doskonały wybór kursów.

Więcej: https://www.quality-english.com/

ICEF Jest światowym liderem na rynku wydarzeń i usług networkingowych typu business-to-business dla międzynarodowego sektora edukacji.

Od ponad 30 lat zrzeszają nstytucje edukacyjne, starannie wybranych agentów studiujących za granicą i odpowiednich międzynarodowych dostawców usług z branży edukacyjnej w celu poprawy międzynarodowej mobilności studentów.

Więcej: https://www.icef.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Językowych (IALC) to międzynarodowa instytucja non-profit istniejąca od ponad 35 lat. IALC certyfikuje wyłącznie szkoły, które spełniają bardzo rygorystyczne międzynarodowe kryteria dotyczące standardów nauczania, bezpieczeństwa i usług. Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrów Językowych powstało w 1983 roku i zrzeszało 8 szkół. Obecnie kończy 40 lat działalności i ma 140 szkół na całym świecie uczących 10 języków. Wszystkie szkoły językowe IALC są regularnie kontrolowane i stale monitorowane. Kodeks Etyczny IALC wyznacza standardy dla członkowskich szkół językowych, a System Jakości IALC zapewnia, że standardy te nie tylko są spełniane, ale i przekraczane. Szkoły językowe IALC są niezależną własnością i są zarządzane niezależnie.

  • Aby zapewnić niezmiennie wysokie standardy szkoły posiadają akredytację w ramach Systemu Jakości IALC.
  • Wyznaczają minimalne standardy we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły językowej, a także wymagające ciągłego doskonalenia. System Jakości jest regularnie aktualizowany, aby sprostać zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów i obecnym najlepszym praktykom w międzynarodowej edukacji językowej. Jego elementami są czteroletnia inspekcja i roczna ocena online.
  • Szkoła językowa IALC musi:
  • Posiadać legalną działalność i przestrzegać prawa swojego kraju
  • Bądź niezależny od dużej sieci lub grupy korporacyjnej
  • Głównym zajęciem jest nauczanie języka urzędowego kraju
  • Działają od co najmniej trzech lat
  • Działaj przez cały rok z pięcioma lub więcej salami lekcyjnymi
  • Przestrzegaj Kodeksu etyki IALC i Kodeksu zakwaterowania IALC
  • Spełniaj standardy Systemu Jakości IALC

Więcej: https://www.ialc.org/about-us/ialc-quality-standards/

FELCA czyli The Federation of Education and Language Consultant Association.

Zrzesza narodowe stowarzyszenia zajmujące się nauką języków i podróżami edukacyjnymi. W jej skład wchodzą organizacje z Argentyny, Belgii, Brazylii, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Kazachstanu, Korei, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Tajlandii i Turcji. Promuje uczciwe praktyki, dba o interes uczniów i jakość usług świadczonych przez szkoły.

Więcej: https://www.felca.org/about-us/

GAELA  Global Association of Education and Language Associations. Założona w 2000 roku skupia się na promowaniu wysokich standardów nauczania. Szkoły, które promuje, dają gwarancję nie tylko wysokiego poziomu nauki, ale również jakości innych usług: zakwaterowania i programów dodatkowych. GAELA wraz z FELCA należy do wiodących stowarzyszeń. Organizuje coroczne spotkania ST Alphe UK, w których biorą udział szkoły i agencje z całego świata.

Więcej: https://www.linkedin.com/company/gaela

QALEN czyli Quality Assurance in Language Education Network.

Jest to organizacja zajmująca się tworzeniem nowych metod Quality Assurance and Accreditation. Jej członkami są narodowe organizacje: NEAS w Australii, FELTOM na Malcie, ACCET w USA, ENZ w Nowej Zelandii, Languages Canada, EduSA w Południowej Afryce i Accreditation w UK.

Więcej: https://qalen.org/

to największe na świecie i najbardziej zróżnicowane stowarzyszenie non-profit zajmujące się międzynarodową edukacją i wymianą, pracujące nad rozwojem polityk i praktyk, które zapewniają bardziej połączony i pokojowy świat dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Członkostwo w NAFSA zapewnia niezrównany dostęp do najlepszych w swojej klasie programów, krytycznych aktualizacji i zasobów umożliwiających profesjonalizację Twojej praktyki. Członkowie zyskują niezrównane możliwości współpracy z doświadczonymi międzynarodowymi liderami i rówieśnikami w dziedzinie edukacji.

Więcej: https://www.nafsa.org

Akredytacje hiszpańskich szkół językowych

Organizacje hiszpańskie i międzynarodowe zajmujące się kontrolowaniem, sprawdzaniem i certyfikowaniem kursów języka hiszpańskiego jako obcego na świecie. Są gwarancją poziomu, profesjonalizmu, jakości nauczania i pobytu w zagranicznej szkole. 

Instituto Cervantes powstały w 1991 zajmuje się między innymi promocją nauczania języka hiszpańskiego na całym świecie. Organizuje w imieniu Ministerstwa Edukacji egzaminy DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera). Posiada swoje oddziały w 45 krajach i 88 miastach. W Polsce ma swoje biura w Warszawie i Krakowie.

Więcej: https://cervantes.org

Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros.

Tworzy ją sześć stowarzyszeń obejmujących swoim zasięgiem ponad 100 szkół języka hiszpańskiego jako obcego. Są to FEDELE: Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Interprovincial, Barcelona oraz Español en Andalucía . Od 20 lat promuje jakość i profesjonalizm w nauczaniu hiszpańskiego w hiszpańskich szkołach i innych organizacjach w sektorze Enseñanza de Español en España . Jest członkiem ALTO, Eaquals i Gaela.

Więcej: https://fedele.org/

ASEPROCE  Asociación Espańola de Promotores de cursos en el Extranjero to organizacja non profit działająca od 1987. Hiszpańskie Stowarzyszenie Promotorów Kursów Za Granicą, jest organizacją non-profit założoną w 1987 roku, której celem jest promowanie jakości i profesjonalizmu firm z branży oraz obrona interesów studentów. Zajmuje się promowaniem wysokich standardów jakościowych w nauczaniu języków obcych za granicą. Dba o interesy uczniów korzystających ze szkół językowych. Wyznacza standardy nie tylko dotyczące nauczania i nauczycieli języka, ale również zakwaterowania, rodzin i programów dodatkowych oferowanych przez szkoły.

Więcej: https://www.aseproce.org/en/presentation-aseproce/

FECEI La Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 

Hiszpańska Federacja Centrów Nauczania Języków (FECEI) została założona w 1980 roku i składa się z regionalnych stowarzyszeń ośrodków nauczania języków, a także poszczególnych ośrodków nauczania języków. Jego podstawowymi celami jest koordynacja działań różnych stowarzyszonych stowarzyszeń i ośrodków językowych, tak aby jego Komitet Sterujący mógł ustalić ogólną i krajową politykę i działania, promować obronę interesów członków, ustanawiać usługi pomocy, promować wydarzenia szkoleniowe. lub kulturalnej i interweniować w rokowaniach zbiorowych pracy. Oprócz reprezentowania, zarządzania i obrony interesów naszego sektora, FECEI zapewnia prestiż zrzeszonych stowarzyszeń i ośrodków, zachęca do jedności między stowarzyszeniami, promuje ducha koleżeństwa i solidarności oraz zapobiega nieuczciwej konkurencji.

Więcej:https://fecei.org

AATSP American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP) 

Założona w 1917 roku jest Jest to najstarsze, największe i najbardziej wszechstronne stowarzyszenie zawodowe specjalizujące się w konkretnych językach w Stanach Zjednoczonych. Prawie 10 000 naszych członków to nauczyciele od przedszkola do 12 aż do szkół wyższych, którzy popierają naszą misję polegającą na promowaniu, rozwijaniu i doskonaleniu nauczania języka hiszpańskiego i portugalskiego na całym świecie.

Więcej: https://www.aatsp.org

AEEA Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía

EEA, Andaluzyjskie Stowarzyszenie Szkół Hiszpańskiego dla Obcokrajowców, reprezentuje akredytowane Prywatne Szkoły Hiszpańskiego dla Obcokrajowców, które oferują szeroką gamę kursów języka hiszpańskiego w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach w Andaluzji. Szkoły EEA zlokalizowane są w prowincjach Sewilla, Granada, Malaga, Kordoba i Kadyks, dzięki czemu uczeń może wybierać pomiędzy wybrzeżem, zabytkowymi miastami, najpiękniejszymi miasteczkami andaluzyjskimi lub połączyć więcej niż jedną z powyższych opcji.

Głównym celem EEA jest gwarantowanie jakości nauczania, wszystkie szkoły członkowskie EEA uzyskały Certyfikat Akredytacji Instituto Cervantes i wszystkie okresowo poddawane są kontroli pedagogicznej i zawodowej, co gwarantuje, że nauczanie oferowane przez ośrodki EEA jest zawsze na najwyższym poziomie najwyższy poziom.

EEA reprezentuje szkoły będące jej częścią przed instytucjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Dlatego nasze Stowarzyszenie utrzymuje bliskie relacje z Junta de Andalucía, a także z biurami turystycznymi, ambasadami, konsulatami, uniwersytetami i innymi oficjalnymi ośrodkami na całym świecie. Jednocześnie EEA współpracuje z Izbami Handlowymi różnych stolic Andaluzji, które zapewniają studentom z ośrodków EOG dostęp do oficjalnych egzaminów biznesowych.

Więcej: https://aeea.org

EduuSpain jest częścią Ideal Education Group (IEG), jednej z pięciu najważniejszych organizacji zajmujących się nauczaniem języków na świecie i największej organizacji zajmującej się nauczaniem hiszpańskiego jako drugiego języka.

Bazując na tym sukcesie, IEG rozszerzyło swoją działalność, tworząc eduSpain, edukacyjną organizację konsultingową, która doradza i wita studentów z całego świata w zakresie wysokiej jakości programów szkolnictwa wyższego w Hiszpanii, czy to na uniwersytetach, w szkołach zawodowych, czy w centrach językowych.

eduSpain realizuje i promuje, we współpracy z Fundacją Don Quijote, wymiany uniwersyteckie, stypendia i staże w ramach Programu LLP Komisji Europejskiej w ramach inicjatyw Leonardo da Vinci, Comenius-Grundtvig i Erasmus.

Więcej: http://www.eduspain.com/es/

AELE Asociación Nacional de Escuelas de Español para Extranjeros

Krajowe Stowarzyszenie Szkół Hiszpańskich dla Obcokrajowców zostało założone w 2004 roku przez grupę szkół, aby zagwarantować ciągły prestiż i uczciwość branży. Aby być częścią Stowarzyszenia, szkoły muszą spełniać określone wymagania zasadnicze. Posiadać osobowość prawną i posiadać kwalifikacje do wykonywania tej działalności. Działać od minimum dwóch lat. Posiadać przynajmniej jeden certyfikat jakości ELE. Oferować tylko całoroczne kursy języka hiszpańskiego na minimum czterech jednoczesnych poziomach z hiszpańskimi nauczycielami z wykształceniem wyższym i z maksymalnie 10 osobami w grupie..

Więcej: https://www.aele-spain.com

Akredytacje włoskich szkół językowych

Akredytacje włoskich szkół językowych dają nam pewność, że otrzymamy wysokie standardy i profesjonalną obsługę. Dotyczy to nie tylko samych kursów, ale też całego pobytu. Jedne z najważniejszych włoskich akredytacji, które możemy wyróżnić to:

A.S.I.L.S. Associazione delle Scuole di Italiano come Lingua Seconda to włoskie stowarzyszenie, które zrzesza szkoły językowe uczące włoskiego jako języka obcego. Gwarantuje ono wysokie standardy nauczania, jak i całego pobytu uczniów we Włoszech. Aby zostać członkiem stowarzyszenia, szkoła musi spełnić szereg wymagań np. znajdować się na terenie Włoch lub tam, gdzie włoski jest językiem urzędowym i działać minimum dwa lata.
Więcej: https://www.asils.it/associazione-scuole-italiano/

Akredytacja Włoskiego Ministerstwa Edukacji (Ministero della pubblica istruzione) skupia się na wskazaniu najlepszych szkół językowych, aby wspierać kulturę włoską i język włoski. Mogą ją uzyskać tylko szkoły na terenie Włoszech. Rygorystyczne wymagania i wytyczne są regularnie sprawdzane, nawet już po otrzymaniu akredytacji.
Więcej: https://www.miur.gov.it

EduItalia to włoskie stowarzyszenie zrzeszające wykwalifikowane szkoły, akademie i uniwersytety, które oferują kursy dla uczniów zagranicznych. Eduitalia promuje kursy dostępne w najbardziej fascynujących i najpiękniejszych miastach i regionach Włoch.
Więcej: https://www.miur.gov.it

Università per Stranieri di Perugia centrum egzaminacyjne CELI i DILS Uniwersytetu w Perugii to włoska uczelnia w Umbrii w środkowych Włoszech, która organizuje egzaminy dla obcokrajowców poświadczające znajomość języka włoskiego CELI Certificati di Lingua Italiana oraz DILS-PG Certificazione in Didattica dell’Italiano Lingua Straniera( link do certyfikatów z włoskiego).
Więcej: https://www.unistrapg.it

Università per Stranieri di Siena to uniwersytet w Sienie w Toskanii w środkowych Włoszech. Jest centrum organizującym międzynarodowe egzaminy poświadczające stopień znajomości języka włoskiego CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
Więcej: https://cils.unistrasi.it

Akredytacje portugalskich szkół językowych

Akredytacje są gwarancją, że kurs języka portugalskiego w danej szkole będzie przyjemnością i spełnieniem Twoich językowych marzeń. Wyjazd zaś stanie się przygodą, której nie zepsują nieoczekiwane przeszkody. Najważniejsze portugalskie akredytacje to:

Instituto Camões jest oficjalnym organem odpowiedzialnym za nauczanie języka portugalskiego na całym świecie. Przyznaje szkołom status Associated School po rygorystycznej kontroli. Akredytacja Instytutu Camõesa jest uznawana za prestiżową i jest gwarancją wysokiej jakości nauczania języka portugalskiego.
Aby uzyskać akredytację Instytutu Camõesa, szkoła języka portugalskiego musi spełnić szereg wymagań. Powinna odznaczać się między innymi wykwalifikowaną kadrą nauczycielską z doświadczeniem w nauczaniu języka portugalskiego jako obcego, wysoką jakością materiałów dydaktycznych czy odpowiednim programem nauczania.
Więcej: https://www.instituto-camoes.pt

DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) to jednostka certyfikująca wysokiej jakości instytucje szkoleniowe, tj. pod nadzorem Ministerstwa Pracy. Sprawdza, by metody nauczania, procedury i praktyki były są zgodne z kryteriami jakości zgodnie z Krajowym Systemem Kwalifikacji. DGEERT jest organem odpowiedzialnym za regulacje i standardy w zakresie kształcenia zawodowego i kwalifikacji.
Obejmuje to również kształcenie językowe. DGERT może wydawać licencje i certyfikaty szkołom języka portugalskiego, które spełniają określone wymagania. Jej rola polega także na monitorowaniu i ocenianiu szkół języka portugalskiego w celu zapewnienia, że spełniają one wymagane standardy. Może to obejmować wizyty w szkołach czy przeglądanie materiałów dydaktycznych. Jej działania obejmują także szkolenia dla nauczycieli, pomoc w rozwoju programów nauczania i wsparcie w zakresie marketingu i promocji.
Więcej: https://www.dgert.gov.pt

Akredytacje niemieckich szkół językowych 

Jest to Stowarzyszenie Niemieckich Szkół Językowych i Organizatorów Kursów Językowych powstałe w 1977roku. Dba o standardy nauczania, pobyt uczniów i transparentność działań w całej branży edukacyjnej. FDSV opracowało wytyczne dotyczące jakości oferowanych kursów językowych. Do wytycznych, jakie muszą przestrzegać szkoły należące do stowarzyszenia należą między innymi:
• odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani nauczyciele języków,
• dobrze wyposażone sale lekcyjne,
• maksymalnie 15 uczestników w grupie, a mini-grupy z maksymalnie 8 uczestnikami,
• testy kwalifikacyjne dla dorosłych i młodych uczniów,
• jednorodne grupy edukacyjne,
• oddzielne lekcje i zajęcia rekreacyjne dla dorosłych i młodszych uczniów,
• zaświadczenie o uczestnictwie lub ukończeniu kursu albo pisemna ocena,
• rutynowa kontrola wszystkich oferowanych miejsc noclegowych.
Oprócz tego FDSV zapewnia wskazówki dla osób uczących się języków w każdym wieku, którzy są zainteresowani pobytem i kursem językowym w dowolnym kraju. Oferują konkretne zalecenia dotyczące wszystkich kwestii, które należy rozważyć przed, w trakcie i po pobycie. Stowarzyszenie zapewnia również jakość i weryfikuje zgodność z wytycznymi jakości FDSV.
Więcej: https://fdsv.de/en/der-fdsv-en/

Jest to niemieckie stowarzyszenie, które zrzesza szkoły języka niemieckiego i organizatorów kursów językowych w Niemczech. Celem FaDaF jest promowanie wysokiej jakości nauczania języka niemieckiego w Niemczech. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju nowych metod nauczania, wymiany doświadczeń między szkołami językowymi i zapewniania wysokich standardów jakości nauczania.
Stowarzyszenie FaDaF dąży też do poprawy warunków nauczania języka niemieckiego, dba o rozwój kształcenia w zakresie języków obcych specjalistycznych i zawodowych oraz zachęca do udziału szkół w projektach europejskich.
Więcej: https://www.fadaf.de/

Instytut TestDaF Test Deutsch als Fremdsprache udostępnia informacje o egzaminie TestDaF i poziomach TestDaF w różnych językach. Zajmuje się organizacją egzaminów. Można je zdawać zarówno w tradycyjnej formie jak i online. Skierowany jest do osób, które chcą studiować, prowadzić badania lub pracować w Niemczech i pragną przedstawić instytucjom badawczym i pracodawcom dowód znajomości języka niemieckiego. Zdany egzamin jest respektowany przez niemal wszystkie uczelnie w Niemczech przy przyjęciu na studia na prawie wszystkich kierunkach.
Więcej: https://www.testdaf.de/de/