Kurs języka portugalskiego

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

jest instytutem zajmującym się szeroko rozumianą promocją języka portugalskiego na świecie. Między innymi certyfikuje szkoły uczące języka portugalskiego jako obcego zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.

https://www.instituto-camoes.pt/en/

Skontaktuj się z nami