Kurs języka hiszpańskiego

Kursy języka hiszpańskiego organizujemy już od kilkudziesięciu lat. Uczestnicy naszych zajęć poznają ten piękny język we wszystkich jego przejawach – podczas rozmów, czytania i pisania. Pracujący w naszej szkole dydaktycy to nauczyciele z pasją oraz darem przekazywania wiedzy. Jesteśmy elastyczni, dlatego umożliwiamy naukę w formie stacjonarnej (jeśli warunki epidemiczne na to pozwalają), online oraz podczas wakacyjnych wyjazdów za granicę. Zapraszamy do nas dzieci, młodzież oraz dorosłych.

Kurs języka hiszpańskiego – atrakcyjna cena i nowoczesne metody nauczania

Zakładając szkołę chcieliśmy sprawić, żeby nauka nie kojarzyła się z przykrym obowiązkiem. Od początku naszego istnienia zależało nam na tym, żeby uczestnicy naszych zajęć – dzieci, młodzież i dorośli, wynosili z lekcji praktyczne informacje, wiedzę oraz poczucie, że spędzony z nami czas, był jak najlepiej spożytkowany. Postępy naszych podopiecznych przynoszą wiele satysfakcji nauczycielom, którzy uczą wykorzystując nowoczesne metody nauczania oraz bazując na najlepszych materiałach dydaktycznych.

Oferta naszej szkoły jest elastyczna i dopasowana do różnych potrzeb uczniów. Proponujemy tradycyjną formę nauczania, a także zajęcia online dla dzieci, młodzieży i dorosłych w atrakcyjnej. Organizujemy także wakacyjne kursy języka hiszpańskiego za granicą – dla wielu osób to wspaniała okazja, żeby szlifować swoje językowe umiejętności w praktyce.

Page 2 of 2

Skontaktuj się z nami